Large building seen from outside at night

Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup danner skole

Planlægger man tilgængelighed fra starten af et kontorbyggeri, koster det ikke ekstra. Det er ’Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus’ et klart bevis på.

17. dec 2012

Den 12.12.12. klokken 12 åbnede Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. II officielt Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup. En festdag, hvor 800 gæster fejrede, at det var lykkedes at skabe et bemærkelsesværdigt kontorhus, hvor alle kan fungere optimalt uafhængigt af handicap.

Innovative løsninger og best practices går op i en højere enhed i Handicaporganisationernes Hus, der fremstår som et helt igennem unikt byggeri. Huset har ført visionen om en tilgængelig kontorarbejdsplads ud i livet.

Koster ikke ekstra

”Ud over et fælles domicil for handicappede har vi skabt et byggeri, der danner skole for et komplet fokus på tilgængelighed i moderne kontorbyggeri – uden at det gør byggeriet dyrere og uden at gå på kompromis med dansk tradition for flot og funktionelt design,” siger formand Stig Langvad for Danske Handicaporganisationer, der er paraplyorganisationen for handicaporganisationerne.

Derudover bliver byggeriet også fremhævet for det gode samarbejde de forskellige aktører imellem, hvor samarbejdet på tværs af fag har fungeret i en partnerskabslignende model.

Læring for livet

NIRAS har været rådgiver på projektet, og ifølge projektleder Kristoffer Sardemann lærte alle aktører for livet.

”Udfordringerne stod i kø. Vi gik mange gange rundt om os selv undervejs i projektet for at tilgodese alle handicaps på lige fod.”

Til det arbejde trak rådgiverteamet bl.a. på brugergrupper, og de blev flere gange overrasket over modsatrettede ønsker.

”F.eks. troede jeg, at vi skulle prioritere lys langs gulvet, så brugerne kunne orientere sig. Men døve foretrækker ekstra lys i øjenhøjde, så de kan mundaflæse på afstand,” siger Kristoffer Sardemann.

En showcase

Byggeriet høster mange roser. Bl.a. fremhæver bygherren Jesper Boesen, at hvad, der lagde ud med at være et praktisk projekt, hvor der var brug for flere arealer, så folk kunne samles, endte med et politisk projekt, hvor tankegangen blev ændret fra bare at følge bygningsreglerne til at påvirke og skabe forandring.

”En del af visionen bag huset var at inspirere til et markant løft i tilgængeligt byggeri, så alle med handicap får langt lettere adgang til at færdes uhindret og deltage aktivt i arbejds- og samfundslivet,” siger direktør Mads Søndergaard fra NIRAS.

Det lykkedes, og NIRAS kan nu bruge erfaringerne til nye projekter både i Danmark og internationalt.

”Vores nye kompetencer om tilgængelighed anvender vi allerede i nye projekter. Samtidig oplever vi, at vores nye kompetencer giver os en konkurrencemæssig fordel,” siger Mads Søndergaard.

FAKTA

Byggeriet består af 12.600 m2 fordelt over fire etager. Huset kommer til at rumme 310 arbejdspladser.

Domicilet er blevet til med betydelig støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Villumfonden.

NCC Construction Danmark har været totalentreprenør, mens Cubo Arkitekter, Force4 Architects, Møller & Grønborg arkitekter og planlæggere samt NIRAS har været rådgivere på projektet.