Han sikrer de farlige jernbaneoverkørsler

Over 100 farlige jernbaneoverkørsler mellem Esbjerg og Struer skal sikres. NIRAS’ lokale ekspert har besøgt dem alle.

12. nov 2014

Vejingeniør Per Thoft Kærsgaard fra NIRAS har et personligt forhold til de mange usikrede jernbaneoverkørsler mellem Esbjerg og Struer – over 100.

I sump, i vand, i sne og frost - ja selv i jagtsæsonen - har han besøgt hver eneste overkørsel på den 100 kilometer lange jernbanelinje.

Arbejdet er et led i Banedanmarks ønske om at udslette de farligste overkørsler fra Danmarkskortet - dem uden hverken advarselslys eller bomme.

Banedanmark har to muligheder, når man vil en farlig overkørsel til livs. Enten opgraderer man til et bomanlæg, eller man nedlægger overkørslen. Skal overkørslen nedlægges, sker det ved ekspropriation, idet private lodsejere ejer overkørslerne.

Læs mere om jernbaner her. 

Erstatning til lodsejere

Vejingeniørens opgave er at udarbejde ekspropriationsmateriale og deltage i besigtigelses- og ekspropriationsforretning. Det kræver, at han ved alt om forholdene ved hver enkelt overkørsel.

”Man må ikke efterlade en matrikel, som en lodsejer ikke kan komme til. Nedlægger man en overkørsel, skal lodsejeren have erstatning, og man skal derudover skabe en erstatningsvej,” siger Per Thoft Kærsgaard.

Omstændigt arbejde

Arbejdet er omstændigt, da Per Thoft Kærsgaards løsningsforslag skal godkendes, bl.a. igennem borgermøder, møder med myndigheder og berørte lodsejer.

Når Banedanmark mener, at den rigtige løsning er i hus fremsendes projekterne til Kommissarius, der står for statens ekspropriationer.

Kommissarius holder en besigtigelsesforretning, hvor han/hun danner sig et skøn over mulige udgifter og erstatninger, og hvor berørte lodsejere kan møde op og stille spørgsmål til projekterne.

Når Kommissarius har godkendt projekterne, udarbejder NIRAS materiale til ekspropriationsforretningen.

Inden ekspropriationsforretningen skal vejmyndigheder og politi godkende projekterne, og der afholdes ledningsejermøde for berørte ledningsejere. Først derefter kan projekterne færdiggøres og sendes i udbud.

Banedanmark indledte arbejdet i 2011 med en screeningsrapport om mulighederne for at nedlægge de farlige overkørsler på strækningen. NIRAS overtog projektet i 2012 og regner med, at det er færdigt 2015.