Male employee drawing on whiteboard and smiling
Karim Cedric Meaouia er civilingeniør, forretningsrådgiver og specialist i økonomisk planlægning.

Han sikrer, at bygherrens økonomi ikke løber løbsk

Forretningsrådgiver Karim Cedric Meaouia kombinerer teknik og økonomi. Et fagligt mix, der sikrer bygherren kontrol over økonomien i projektet.

23. jan 2017

”Medborgerhuset koster 53 mio. kr.,” sagde forretningsrådgiver Karim Cedric Meaouia fra NIRAS med fast stemme efter to timer.

Prisen leverede han i forbindelse med konkurrencen ’Build CPH Live'. Her deltog NIRAS sammen med MT Højgaard, Juul & Frost Arkitekter og Spæncom i en 48 timers konkurrence om at projektere et byggeri i BIM – Bygnings Informations Modellering.

Byggeriet ændrede sig fra time til time

Medborgerhuset i Build CPH Live bestod af en sportshal og to bygninger. Udfordringen var, at prisen ikke måtte stige, når nye informationer tikkede ind om projektet. For eksempel skulle der pludselig være dobbelt så meget kælder, et teknikrum og eksotiske udendørsarealer med små bakker og grønne espalier.

”Konkurrencen var sjov. Det galt om hurtigt at prissætte de nye informationer og forudse den næste bølge af ændringer, så vi kunne holde den ønskede pris og kvalitet,” siger Karim.

Økonomisk helikopter-perspektiv

Karim er civilingeniør, forretningsrådgiver og specialist i økonomisk planlægning.

Han ser økonomi i et helikopterperspektiv med forstand på hele økonomiflowet og hvor, bygherren kan høste gevinster. Derfor kan han udover pris også rådgive bygherren om, hvornår styregruppen skal træffe kritiske beslutninger. Det er der forretning i.

”Jeg  sikrer, at bygherrens strategiske ambitioner og udførelsen af byggeriet hænger sammen. Det giver rammerne for, at bygherrens planer kan føres ud i virkeligheden,” siger Karim.

”Normalt står revisorfirmaer for økonomien. Karim har både en teknisk og kommerciel baggrund og kan stille bygherren de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter og  insisterer på svarene, før han går videre. Bygherren skal være helt sikker på, om han ønsker det fede tekniske hus, eller det billigste,” siger ekspertisechef i NIRAS Stig Brinck.

Giver bygherre tryghed

"NIRAS giver bygherren tryghed ved at sikre, at økonomi og teknik hænger sammen. Vi har metodikker og teknikker til tidligt at opdage, hvis byggeriet skal styres en anden vej. Kunden har altid forståelse, hvis man rettidigt påpeger, at han altså ikke kan få den ’dyre frakke”, siger Karim.

Overordnet går Karims arbejdsmetode ud på at lanlægge og lede økonomien på samme måde, som en projektleder leder projekteringen af et byggeri. På den måde styrer han økonomien i projektet og sikrer, at økonomien ikke løber løbsk.

Senest har Karim og hans økonomiske rådgiverkolleger hjulpet med

  • en benchmark over priser på forskellige laboratoriebyggerier for DTU 
  • en granskning af anlægsøkonomien på Odense Universitetshospital
  • et feasibility-studie for et hjertehospital i Ghana
  • et drift- og vedligeholdelsesbudget for Maersk, der skulle leje en kontorbygning
  • et budgetgrundlag for et rådgiverudbud på et byggeafsnit af Universitetssygehus Køge.

Tager sin egen medicin

Den gode doktor tager altid sin egen medicin. Da Karim for nylig byggede en ny førstesal på sit hus, regnede han ud, at den skulle koste 1,5 mio. kr. Det gjorde den.