Han finder Fredensborgs sjæl

Byplanlægger Lars Lund fra NIRAS er i gang med at registrere bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg Kommune. Målet er at finde den lokale identitet.

12. maj 2014

3150 bygninger og 20 kulturmiljøer skal registreres i Fredensborg Kommune. Målet er at skabe et ensartet grundlag for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Men samtidig skal projektet også skabe en fælles fortælling og identitet i kommunen.

Opgaven er så stor, at kommunen valgte at sætte opgaven i udbud. Rådgivningsfirmaet COWI vandt udbuddet med NIRAS som en central underrådgiver.

Specialist i kulturarv

Byplanlægger og arkitekt Lars Lund fra NIRAS er projektleder på opgaven og specialist i kulturarv, bevaringsværdige bygninger og landskabsanalyser.

Han har udført tilsvarende opgaver for blandt andet Rudersdal, Svendborg og Assens. Den erfaring er afgørende for, at COWI og NIRAS kan levere ydelsen inden for kommunens økonomiske ramme.

Lars Lund mener, at identitet og historie kan skabe en fælles holdånd i Fredensborg, som kommunen kan bruge til at brande sig over for turister og nye borgere.

”Man skal være opmærksom på, hvad man har og formidle det. Min erfaring er, at udpegning af kulturmiljøer både kan være en løftestang for det eksisterende, men også et godt grundlag for at udvikle nyt,” siger Lars Lund.

Ingen facitliste

Arbejdet er delt op i tre faser. Lige nu er NIRAS ved at afrunde den første fase. Her har man skabt et overblik over, hvad Fredensborg Kommune egentlig er for et sted, og hvilke karakteristiske kulturmiljøer kommunen har. Resultatet er en liste over tyve kulturmiljøer, som NIRAS og COWI i samarbejde skal kortlægge i detaljer i projektets anden fase.

Listen er ikke som et regnestykke, man kan sætte to streger under. Udgangspunktet er, at man kigger på helheden og træffer en lang række valg og prioriteringer.

Byplanlæggeren trækker også på viden fra borgere og ansatte på arkiver, museer og forvaltning. Han finder repræsentative steder for kommunen og vurderer, hvor spændende de er. Derefter går Lars Lund i dybden. Tager ud og finder træk, der giver oplevelser og kan fortælle historier.

”Den endelige udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer er et udtryk for en lang række faglige og politiske prioriteringer. Det er en spændende proces at være en del af,” siger Lars Lund.

Fredensborg registrerer selv

I projektets fase tre skal godt 3000 bygninger besigtiges, vurderes og registreres. Kriteriet for bygningerne er, at de alle er opført før 1940. Fredensborg Kommune har selv ansat personale til arbejdet, men under instruktion fra Lars Lund, der også kvalitetssikrer dataene.

Professionel smagsdommer

Opstår der hede diskussioner om, hvad der er bevaringsværdigt, kalder byplanlæggeren sig for en professionel smagsdommer.

”Jeg trækker på mine erfaringer og kan sige: ”Hør nu her. Det skyldes faktisk sådan og sådan…”, siger Lars Lund.

Omvendt oplever han også, at folk bliver glade, når han peger på kvaliteter, de ikke var opmærksomme på før, fx en speciel sokkel eller skorsten på deres hus.

”De fleste mennesker er jo glade for deres huse. Så når man kommer og finder særlige kvaliteter i huset, tager de fleste imod med stor interesse,” siger byplanlæggeren.

Kommunen bestemmer

Alle registreringer skal være færdige i udgange af juni 2014. Herefter er Lars Lund sparringspartner, når kommunen beslutter, hvilke bygninger og miljøer, der er bevaringsværdige. Borgerne kan efterfølgende se dem i kommuneplanen og på kommunens hjemmeside.

Fakta

COWI leverer det tekniske registreringssystem, som blandt andet holder styr på BBR-oplysninger, fotos og vurderinger af de mange bygninger.

Fredet versus bevaringsværdigt

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning.

En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene omhandler bygningens ydre.