Grønlands største olieimportør lærer at takle oliespild

Polaroil har sat sig på skolebænken og skal lære at håndtere oliespild. Læren er både til glæde for miljøet og pengepungen.

16. jun 2014

”Vi skal bruge en olietanker, brandvæsenet, et skib, en gummibåd og 300 meter markeringsstrimmel …”

NIRAS har lige holdt Grønlands første kursus i at håndtere oliespild for Polaroil, Grønlands største – og eneste – olieimportør, der modtager, håndterer og sælger mere end 250.000 millioner liter olie på årsbasis.

Kurset blev fulgt op af en øvelse, hvor der blev simuleret et oliespild på 80.000 liter. Olieudslip sker nemlig.

For nylig havde olieimportøren en udsivning fra en tank på 2.000 liter gasolie. Udfordringen er at håndtere spildet bedst muligt.

Hurtig reaktion er alfa omega

Derfor har Polaroil fået NIRAS til at skræddersy og afholde kurser i, hvordan man bedst håndterer akutte oliespild på land.

’Spild opstår uvægerligt. Det gælder om at være forberedt, når det sker og gøre noget ved det hurtigst muligt,” siger Peter Henriksen fra NIRAS, geolog med over 15 års miljøerfaring fra Grønland.

Peter Henriksen er underviser på kurset. Hans erfaring er, at man kan begrænse forureningen væsentligt, hvis man håndterer oliespild på den rigtige måde og reagerer hurtigt. Olien er simpelthen lettere at samle op og breder sig mindre, og det gavner både miljø og pengepung.

Skræddersyet kursus

NIRAS’ udfordring var, at Polaroil ikke ønskede en hyldevare, men et kursus der 100 procent tog hensyn til grønlandske forhold.

”Jeg tog udgangspunkt i ’Manual til håndtering af olispild, forebyggelse af oliespild samt håndtering af tidligere forureninger,’ som NIRAS Greenland udarbejdede for Grønlands Selvstyre i 2008,” siger Peter Henriksen.

Resultatet er et syv timers kursus med øvelser og et kursusmateriale med eksempler og billeder fra Grønland.

Reducere oliespild

Første kursushold bestod af en del af chefgruppen og tankforvaltere fra Polaroil, og energidirektør Tage Lindegaard er tilfreds med udbyttet:

”Kurset betyder, at vi kan begrænse skaderne i forbindelse med oliespild, hvis alle medarbejdere deltager. Det er svart at sætte konkrete tal på, da alle oliespild er forskellige, men fejl på banen undgår man, når man træner,” siger han og fortsætter:

”Polaroil opererer langs Grønlands kyster med et sårbart arktisk miljø. Forurening påvirker vores spisekammer, og man kan kun genoprette miljøet langsomt. Beskyttelse af miljøet er af største vigtighed for os. Bare et oliespild mindre er af stor værdi for os.”

På grønlandsk

Polaroil driver i alt 69 anlæg fordelt med 16 tankanlæg i byer og 52 tankanlæg i bygder. NIRAS håber derfor, at kurset skal køre løbende.

”Vi er klar - også på grønlandsk,” siger Peter Henriksen.