Glostrup Station skal lette presset på Hovedbanen

Kapaciteten på Glostrup Station skal udvides til glæde for især rejsende uden for Københavns centrum.

16. mar 2015

I 2012 rejste næsten 295 millioner med bus, tog eller metro i hovedstadsområdet, og selv om kun 30 procent af folk på farten havde slutmål i indre by, skiftede en meget stor del på Københavns Hovedbanegård eller Nørreport.

Det store pres på Hovedbanegården er ikke rationelt fastslår en Transportministeriet.

Glostrup Station skal derfor, på lige fod med Københavns Hovedbanegård og Nørreport, have status af et trafikalt knudepunkt, og NIRAS rådgiver i den forbindelse Banedanmark om at ombygge stationen.

Den moderniserede station får to nye ø-perroner vest for den eksisterende S-togsperon, og man udvider fra to til fire spor. Det betyder, at Glostrup Station igen kan udveksle passagerer fra både fjernbane, S-tog og nye rejsende med den kommende Ring 3 Letbane.

Beslutningen er led i en overordnet plan om at forbedre rejsemulighederne i Storkøbenhavn ved at udvikle flere knudepunkter uden for indre by.

Attraktiv skiftestation

Forretningschef for Jernbaner i NIRAS Jan Kragerup vurderer, at udfordringen bliver at få de nye perroner indpasset til en attraktiv skiftestation, hvor det er let at skifte fra et tog til et andet.

Men NIRAS er god til stationer og trækker i Glostrup på friske erfaringer fra udbygningen af Nordhavn Station, Køge Nord Station og udvidelsen og hastighedsopgraderingen af jernbanen til den kommende forbindelse over Femern Bælt.

”Kunderne er især interesserede i helhedsløsninger, hvor vi tager højde for flere faglige udfordringer på én gang som fx geoteknik, vejanlæg, miljø, afvanding og klimasikring,” siger Jan Kragerup.