Eftertragtet rovfisk kan booste Syddanmarks turisme

Ny kortlægning af Sydsjælland og Falster viser flere hundrede potentielle gydesteder for brakvandsgedder. Fisken nyder høj status blandt Europas sportsfiskere og kan give millionindtægter for det sydøstlige vandkantsdanmark.

06. jan 2016

Ifølge en kortlægning foretaget af NIRAS for Vordingborg og Guldborgsund Kommuner, er der masser af oplagte muligheder for at anlægge ”geddefabrikker” omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland.

”Der er hundredevis af steder, der ligger lige til højrebenet, hvor man kunne tage en gravemaskine og klare selve anlægsarbejdet for et par hundrede tusinde kroner,” siger Mads Lottrup Jyde, biolog i NIRAS og projektleder på kortlægningen.

En million gedder på otte år

Udtrykket ”geddefabrik” er opfundet af vores svenske naboer for med effektivt billedsprog at beskrive et naturligt vinteroversvømmet gydeområde, hvor gedderne helt af sig selv producerer masser af yngel.

Man anlægger en geddefabrik ved at føre landskabet tilbage til dets oprindelige tilstand. I gamle dage blev en stor del af de danske og svenske marker oversvømmet hele vinteren. Disse lavvandede områder er guf for gedder med ambitioner om familieudvidelse. Men af hensyn til landbruget har man i årtier arbejdet på at tørligge markerne året rundt, og har således uforvarende ødelagt brakvandsgeddernes yndlings-gydesteder.

”Vi kan se på historiske data, at vi ligger og roder rundt nede på omkring 15 pct. af 1960’ernes geddebestande i det Sydsjællandske område. Derfor tror vi også på, at vi kan få tallet op igen. Vi ved jo, at brakvandsgedderne har stortrivedes før,” siger Jimmi Spur Olsen, biolog og sagsbehandler i Vordingborg Kommune.

I Sverige, hvor man i årevis har arbejdet med geddefabrikker, har man da også set særdeles hurtige resultater i flere tilfælde: En geddefabrik øgede eksempelvis områdets bestand med en million gedder inden for de første otte år.

Betalingsvillige fiskere

Det er godt nyt for de syddanske kommuner, der ser stort økonomisk potentiale for lokalområdet, hvis det lykkes at anlægge en eller flere geddefabrikker.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri undersøgte i 2010 sportsfiskeriets økonomiske betydning, og konkluderede, at alene de danske lystfiskere omsætter for ca. 2,5 mia. kr. årligt.

”Undersøgelsen viste, at 600.000 danskere svinger fiskestangen mindst en gang om året. Dem, der bruger flest penge, er selvfølgelig vores medlemmer og andre, som fisker ofte – vi køber meget udstyr og tager på mange fisketure. Undersøgelsen vurderede faktisk, at lystfiskeriet i 2010 dannede grundlag for 2500 arbejdspladser,” fortæller Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

LÆS MERE: Arbejdet med geddefabrikker begynder at tage form 

Udenlandske fisketurister er ekstra interessante, da de næsten med sikkerhed vil overnatte i lokalområdet. I en undersøgelse fra 2008 fandt VisitDenmark ud af, at 3,1 mio. overnattende turister det år havde været ude at fiske i Danmark.

”Lystfiskeri og turisme er en oplagt indtjeningsmulighed for os her i Sydsjælland og Falster, for vores kyster er nogle af de eneste steder i Danmark, hvor forholdene er optimale for brakvandsgedder,” siger Jimmi Spur Olsen.

Næste skridt for Vordingborg og Guldborgsund Kommuner bliver at udvælge den allermest egnede lokation fra puljen og forsøge at rejse pengene til Danmarks første geddefabrik.

Brakvandets kæmpe rovfisk - Fakta

  • En gedde er en rovfisk, som normalt lever i ferskvand, men også kan leve i brakvand
  • Gedder bliver op til 15 år, og begynder af lægge æg allerede som 2-3 årige
  • Hvert år vender de tilbage til deres eget udklækningssted for at gyde, ligesom laks. Hver gedde kan derfor producere rigtig mange æg til geddefabrikken i løbet af sit liv. Svenske erfaringer siger, at en geddefabrik kan 25-doble sin bestand i løbet af et år
  • Gedderne er eftertragtede blandt sportsfiskere, fordi de er store – op til 1,4 meter lange og med en dansk rekordvægt på 21 kg – og fordi de giver fiskeren kamp til stregen ved fangst
  • Brakvandsgedder bliver ofte endnu større end ferskvandsgedder og bestandens antal har det også med at være højere og mere stabilt

LÆS MERE: 3D-laserscanning af vandløb