Bispebjerg Hospital seen from below
Konverteringen omfatter ikke kun de fredede bygninger, men også nye bygninger og hele området omkring Bispebjerg Hospital. Luftfoto: Bispebjerg Hospital.

Fra damp til fjernvarme på Bispebjerg Hospital

Når det nye Bispebjerg Hospital står færdigt i 2025 skal patienter, læger og sygeplejerske holde varmen med fjernevarme i stedet for damp. NIRAS hjælper med den store konverteringsopgave.

18. sep 2015

Området på og omkring Bispebjerg Hospital ligner en slagmark. Parallelt med at man forbereder til det nye byggeri, skal hospitalets ca. 100 år gamle dampforsyning udfases og erstattes af fjernvarme.

Konverteringen fra damp til fjernvarme giver energi- og miljømæssige fordele, bl.a. fordi man reducerer energitabet i varmenettet væsentligt.

Samtidig vil hospitalet ikke udlede så meget CO2 ved at forbrænde gas i stedet for kul.

NIRAS er rådgiver på konverteringsopgaven fra damp til fjernvarme og har stået for de indledende undersøgelser på alle hospitalets dampopvarmede bygninger. Undersøgelserne skal munde ud i den endelige bevilling og en slagplan for, hvordan man skal færdigprojektere de enkelte varmecentraler.

Fredede bygninger og tunneler

Skiftet fra damp til fjernvarme indebærer blandt andet, at 32 varmecentraler skal konverteres, og at man skal trække nye fordelingsledninger ind imellem fredede bygninger og bevaringsværdige træer.

Samtidig bliver tunnelsystemet under sygehuset, der blandt andet under 2. Verdenskrig fungerede som skjulested for modstandsfolk, i dag opvarmet af overskudsvarme fra dårligt isolerede dampledninger.

"Så vi skal finde en ny varmekilde for, at de fredede tunneler ikke går til,” fortæller teknisk chef Per Kampler fra FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Hele kvarteret skal have fjernvarme

Konverteringen omfatter ikke kun de fredede bygninger, men også nye bygninger og hele området omkring Bispebjerg Hospital.

"Det betyder, at vores kunder både er Region Hovedstaden og HOFOR,” siger projektleder Steven Kaa Holgaard fra NIRAS.

Det giver værdi, idet HOFOR kan bruge den viden, som NIRAS indhentede under forundersøgelserne af alle hospitalets bygninger, terræn og tunneler.

Erfaringer fra Rigshospitalet

Til opgaven på Bispebjerg trækker NIRAS på erfaringer fra Rigshospitalet, hvor firmaet også har opgaven med at konvertere fra damp til fjernvarme, men hvor man er længere og i gang med at bygge.

LÆS MERE NIRAS har vundet bygherrerådgivningen for Rigshospitalet