Soil decontamination in Skuldelev, Denmark
Med ny rammeaftale på miljøområdet i Sverige skal NIRAS hjælpe med at rense store, forurenede arealer uden at fjerne den forurenede jord fra området.
Nyhed

Forurenet jord skal oprenses i Sverige

NIRAS’ dansk-svenske team skal projektere in situ-foranstaltninger ved forurenede områder i Sverige, efter de har vundet en rammeaftale med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

26. sep 2017

Mange steder i Sverige findes der forurenede områder, som ingen person eller virksomhed er ansvarlig for. Det kan for eksempel være områder, der har været brugt af virksomheder for længe siden eller steder, hvor virksomheden er gået konkurs. De forurenede områder udgør en risiko for mennesker og miljøet, og de skal derfor behandles. Hvis der ikke sættes ind over for forureningen, risikerer det at påvirke mennesker og miljøet i fremtiden. Kommer forureningen i vandet, er der samtidig risiko for spredning.
I sidste ende er det Miljøministeriet i Sverige, der har det endelige ansvar for områderne. Ministeriet bidrager derfor med midler til Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) arbejde med foranstaltninger og udredninger af de forurenede områder. SGU er myndighed for spørgsmål, der vedrører bjerge, jord og grundvand i Sverige. SGU udfører hvert år udredninger og foranstaltninger for 500 millioner svenske kroner.

Rammeaftale for in-situ oprensningsprojekter

NIRAS har for nylig vundet en af SGUs rammeaftaler og skal derfor hjælpe med at gennemføre in situ-projekter. Det indebærer, at foranstaltninger og udredninger gennemføres direkte på stedet, i stedet for at det forurenede materiale først skal fragtes væk. Disse projekter tager længere tid, men de forstyrrer ikke området, og virksomhedernes drift kan uforstyrret fortsætte. Med denne metode undgås transport og deponering. Rammeaftalen løber tre år med mulighed for forlængelse.
Selvom projekterne er knyttet til Sverige, vil NIRAS udnytte sin ekspertise som en international koncern og dermed arbejde i et skandinavisk team med eksperter fra både Danmark og Sverige.

”Samarbejdet på tværs af Øresund er en fantastisk mulighed for, at NIRAS kan anvende sine kompetencer opbygget gennem 25 år på det svenske marked. Specielt vores kompetencer inden for oprensning af klorerede opløsningsmidler samt forundersøgelser baseret på vores eget Geoprobe boresystem har allerede slået vores navn fast i Sverige og givet os en meget klar markedsprofil,” siger ekspertisechef i NIRAS Anders G. Christensen.

Unik position på det svenske miljømarked

NIRAS har samtidig en supplerende rammeaftale med SGU, hvor opgaven består i at undersøge og udrede forurenede områder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om fire projekter i henholdsvis Hagfors, Boden og Långsele ved tidligere renserier og et projekt i Hultsfred ved et tidligere imprægneringsanlæg og en batterifabrik. Projekterne fortsætter parallelt med de projekter, som vil komme i kølvandet på den nye rammeaftale.

"Det er sjovt, at NIRAS nu har to rammeaftaler med SGU og dermed kan arbejde på en bred front. Vores arbejde har allerede gjort stort indtryk på det svenske miljømarked, og nu hvor vi får yderligere forstærkning fra vores danske kolleger, bliver mulighederne endnu større,” siger Per Björinger, forretningschef for Miljø i NIRAS i Sverige.