People sitting in a room listening to a presentation
Netværket til temadag hos DANVA. Her holder Jesper Klevang Thomsen, NIRAS Joblife, oplæg om ulykkesrisici i forsyningsvirksomheder.
nyhed

Forsyninger fælles om sikkerhed og arbejdsmiljø

Et netværk for forsyninger stiller skarpt på arbejdsmiljøspørgsmål. Her får ligesindede faglige input og udveksler erfaringer, deler viden og sparrer med hinanden.

16. maj 2017

En række danske forsyningsselskaber har fundet en smart måde at samarbejde om sikkerhed og arbejdsmiljø. Gennem et netværk for ledere og arbejdsmiljøkoordinatorer drager forsyningerne nytte af hinandens erfaringer samt udveksler værktøjer og viden.

Arbejdsmiljønetværket drives i samarbejde med DANVA, og medlemmerne mødes fire gange om året – tre møder bliver holdt på skift hos medlemmerne, mens ét årligt møde er hos DANVA i Skanderborg.

Senest mødtes netværkets 15 medlemmer ved en temadag i februar. På dagsordenen var emner som; de største ulykkesrisici i en forsyningsvirksomhed, sundhed og trivsel samt nye mærkningsregler for kemikalier.

”Som arbejdsmiljøkoordinator på en forsyning er man ofte meget alene i sin funktion. Derfor er det enormt vigtigt at kunne netværke med andre ligesindede og at have nogle, man kan kontakte for at få sparring,” siger Gitte Marcussen, seniorkonsulent i NIRAS Joblife, som er tovholder for netværket.  

Drager nytte af hinanden

Et af de forsyningsselskaber, der har stor glæde af netværket, er Nordvand, som forsyner ca. 140.000 indbyggere i Gentofte og Gladsaxe og leverer vand til flere andre forsyninger i Nordsjælland.

”Vi er med for at have et netværk omkring arbejdsmiljø og sikkerhed inden for forsyningsbranchen. Det giver mulighed for at drøfte sikkerhedsspørgsmål, som kan være svære at løse for én virksomhed, og for at høre, hvordan andre løser samme problemstillinger. Vi drager nytte af hinandens erfaringer og deler viden, vejledninger og instruktioner,” siger Benthe Rasmussen, som er kvalitets- og miljøkoordinator hos Nordvand.

”Netværket har for eksempel været nyttigt for os i forhold til sikkerhedsinstrukser på både åbne og lukkede pumpestationer. Vi havde en erfaringsudveksling i forhold til, hvordan vi hver især håndterer de særlige sikkerhedsregler, der gælder, når medarbejdere arbejder på pumpestationerne,” siger Benthe Rasmussen fra Nordvand, som fra 1. juli 2017 er en del af NOVAFOS – et nyt forsyningsselskab i ni nordsjællandske kommuner.

Og netop fusioner er et aktuelt emne, der også har været på dagsordenen i netværket. Fusioner og opkøb er relevant for mange forsyninger for tiden, og for at imødekomme disse forandringer har netværket også haft en erhvervspsykolog ude og fortælle om, hvordan man håndterer disse med fokus på arbejdsmiljø.

Netværk med vokseværk

I omkring syv år har arbejdsmiljønetværket eksisteret. Det blev iværksat af ALECTIA og kører nu – efter fusionen mellem NIRAS og ALECTIA, april 2017 – videre under NIRAS. Tovholderen for netværket, Gitte Marcussen, ønsker sig mange, nye medlemmer, og der bliver for tiden arbejdet på at udbygge netværket med en afdeling øst på Sjælland og en afdeling vest i Jylland. 

”Vi vil gerne have flere medlemmer – og med to afdelinger vil der blive endnu bedre mulighed for at besøge naboforsyningen og besigtige anlæg hos hinanden,” siger hun.