building under construction
Når renoveringen af Falkoner Centeret er færdigt i 2019, er det planen, at hotellet skal rumme 336 værelser, restaurant og cafe, og være en langt mere integreret del af det Frederiksbergske bybillede.
Nyhed

Falkoner Centrets mega-renovering bygger på tillid

Hvis bygherrer involverer alle kompetencer tidligt i forløbet, giver det et bedre overblik, flere handlemuligheder og en bedre kvalitet. Det er tilfældet ved renoveringen af Falkoner Centret i København.

08. jan 2018

Håndværkere knokler i disse dage med at renovere og tilbygge tusindvis af etagemeter i Falkoner Centret på Frederiksberg. Arbejdet begyndte i foråret 2017 og skal være færdigt i sommeren 2019, hvor Scandic, der driver hotel-, kongres og kulturcentret, byder gæsterne velkommen. Nedrivningsarbejdet på tårnet er færdigt, og arbejdet med de indvendige elementer som skillevægge og flisearbejde er netop begyndt, ligesom man er i gang med at støbe beton i de resterende bygninger. Dermed følger projektet tidsplanen, hvor NIRAS står for bygherrerådgivning.

Det skyldes i høj grad et tillidsfuldt samarbejde og en tidlig involvering af alle parter på projektet. Det sker på et fælles projektkontor på 3. sal i ejendommen, hvor fire aktører sidder tæt på hinanden og arbejder: bygherrerepræsentanter fra ATP Ejendomme, bygherrerådgivere fra NIRAS, rådgivende ingeniører og entreprenører fra NCC og arkitekter fra Arkitema. Nærværet skaber tillid, og det giver en bedre kvalitet.

Det er særlig vigtigt i et komplekst byggeri som Falkoner Centret, der stammer fra 1950’erne og har været ombygget flere gange. Desuden er der et utal lejere at tage hensyn til.

Gør op med byggeriets traditionelle faseopdeling

Det tillidsfulde samarbejde har Molt Wengel Advokatpartnerselskab skabt et grundlag for.

Advokaterne kalder samarbejdsaftalen for ’Integreret Byggeri’. Med aftalen gør de op med byggeriets traditionelle faseopdeling og aftalemæssige rammer, der ofte kan virke som en hæmsko for dynamikken i et samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør, da fokus er på ansvar og risiko frem for muligheder og fælles succes.

”Samarbejdsaftalen om Integreret Byggeri har i Falkoner Centrets tilfælde bragt flere kompetencer i spil tidligt i renoveringsprocessen. Det skabte et dynamisk samarbejde om projekteringen uden at sætte de klassiske krav til økonomi, tid og kvalitet over styr, inden udførelsen blev sat i gang,” siger advokat og partner hos Molt Wengel, Anders Vestergaard Buch, der er specialist i entrepriseret.

”Det tillidsfulde samarbejde sikrer, at vi ikke bruger en masse uproduktiv tid,” siger bygherrerådgiver og projektleder i NIRAS Henrik de Gier.

Samarbejdet kræver en holistisk bygherre

”En stor udfordring i samarbejdet er ikke at falde tilbage i de sædvanlige roller med ’dem og os’. Det kræver et samarbejde uden skjulte dagsordener og en erfaren bygherre, som ser verden lidt mere holistisk og er med på samarbejdsmodellen fra starten af forløbet,” siger Henrik de Gier. 

Samarbejdsaftalen kræver, at man som bygherre er klar til at træffe beslutninger på kort tid og samtidig kan overskue eventuelle konsekvenser i forhold til nogle af alle de andre valg, der træffes hver dag. Hvis ikke vi er klar til dette, risikerer vi, at produktionen på pladsen går i stå, eller vi får bygget noget forkert. Det er nødvendigt, at hele projektorganisationen er indstillet på denne agile proces og er klar til at gøre tingene på en anden måde, end vi er vant til,” siger projektchef Mette Munkedal Tange fra ATP Ejendomme og fortsætter:

”Da der er så kort tid mellem, at projektet ligger klart, og der efterfølgende bygges efter det, sker planlægningen af arbejdernes udførelse løbende og ofte kort tid inden, at de skal gennemføres. Dette kan betyde, at lejerne i den øvrige del af bygningen varsles om arbejder, der kan have indflydelse på deres virksomhed med relativ kort varsel. Derfor er det særligt vigtigt at have stort fokus på løbende at orientere vores lejere om, hvad der foregår i bygningen”.

”I NCC er vi optagede af at bidrage med størst mulig værdi for både bygherre, lejere og de mange brugere af bygningerne. Det sikrer vi bedst ved at involvere alle kompetencer tidligt i forløbet, så vi finder de mest hensigtsmæssige løsninger,” siger Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC Danmark.

Læs mere om renoveringen af Falkoner Centret