Female NIRAS employee holding bottle with sample. Maria-Heisterberg-hansen-MHN
Sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon har været forbudt i Danmark siden 1996.
Nyhed

Fagekspert advarer om overset pesticid i drikkevand

Civilingeniør og ekspert i forurenet jord og grundvand Søren Rygaard Lenschow har gennem længere tid advaret om risikoen for forurening fra sprøjtemidlet Chloridazon, som flere danske vandværker har fundet i grundvandet.

24. aug 2017

Når der tændes for vandhanerne i de danske hjem, sprøjter det ud med noget af det reneste drikkevand i verden. Men på det seneste har flere danske vandværker fundet rester af sprøjtemidlet Chloridazon i grundvandet. Senest måtte Dalumværket i Odense tages ud af drift, da pesticidet Chloridazon blev fundet i det vand, værket leverer ud til forbrugerne.

”Kontrolniveauet af det danske drikkevand er højt, og man kan generelt med god tiltro drikke det vand, som de danske vandforsyninger leverer. NIRAS har dog anbefalet at udvide kontrolprogrammet med det specifikke nedbrydningsprodukt af sprøjtemidlet Chloridazon,” siger civilingeniør i NIRAS, Søren Rygaard Lenschow, der arbejder med forurenet jord og grundvand.

Søren Rygaard Lenschow har de senere år arbejdet med undersøgelser af pesticidpunktkilder i nærheden af vandværker. Han har blandt andet undersøgt vaskepladser, hvor man tidligere har håndteret sprøjtemidlet.

”På mange af de undersøgte lokaliteter har vores undersøgelser påvist stoffet desphenyl-chloridazon. Stoffet er ofte forekommende i høje koncentrationer og med en spredning, som er større end de mange andre stoffer, man i dag skal udføre kemiske analyser for,” siger Søren Rygaard.

Bandlyst i 1996

I dag er der ikke krav om, at danske vandværker skal analysere drikkevandet for desphenyl-chloridazon, og Søren Rygaard frygter, at en lang række vandværker kan være forurenet med stoffet.

På baggrund af en opfordring fra NIRAS, har flere vandforsyninger udført analyser af deres boringer for stoffet. Analyserne viser hos flere vandværker betydelige fund af stoffet.

”De steder, hvor man finder desphenyl-chloridazon over de fastlagte drikkevandskriterier, kan man blive nødt til at lukke boringer, omlægge driften af værket eller lave særlig vandbehandling som eksempelvis filtrering,” siger Søren Rygaard.

Sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon har været forbudt i Danmark siden 1996. Tidligere blev det anvendt i vidt omfang til at bekæmpe ukrudt på de danske marker og gartnerier ved dyrkning af blandt andet roer. Men selvom forbruget ligger mere end to årtier tilbage, kan det stadig udgøre en trussel den dag i dag. Det skyldes, at grundvandet er mellem 20 og 200 år gammelt, når vandværkerne pumper det op.

”Det er så at sige fortidens synder, der giver vandværkerne problemer i dag,” siger Søren Rygaard.

Ukrudtsmidlet skal indgå i den nationale overvågning

Desphenyl-chloridazon indgår ikke i den række af sprøjtemidler, som drikkevand skal analyseres for ifølge bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det indgår heller ikke i Miljøstyrelsens overvågningsprogram for udvaskning af pesticider til grundvand.

”Vi kender ikke omfanget af problemet, og jeg vil opfordre til, at Miljøstyrelsen inddrager stoffet som en fast parametre ved kontrol af drikkevand, og at stoffet indgår i analyserne i den nationale overvågning,” udtaler Søren Rygaard.