Håndtering af giftjord giver bonus i Viborg

Miljøtilsynet stod helt ude ved gravemaskinen, da 115.000 tons forurenet jord under Region Midtjyllands kommende akuthospital i Viborg skulle væk.

27. maj 2015

Jorden er giftig!

Den gamle leg fra skolegården har fået en ny, bogstavelig betydning i Viborg, hvor et gammelt gasværk har forurenet undergrunden med stoffer som cyanid, olie, tjære, bly og PAH. Lige der, hvor regionens kommende akutcenter skal bygges.

NIRAS fik i forsommeren 2014 opgaven med at stå for byggeledelse og miljøtilsyn på projektet med at fjerne de 115.000 tons jord. Opgaven viste sig hurtigt at være kompliceret, blandt andet fordi den forurenede jord var blevet blandet og spredt, da gasværket i sin tid blev revet ned.

NIRAS’ Marianne Pedersen og Hans Søren Sørensen har sammen ledet miljøtilsynet på opgaven. De har med egne ord været ”de irriterende typer”, der har påtalt alt lige fra ureglementeret påklædning til, om der nu var trykkabine i gravemaskinen, og om alle lastbiler fik spulet hjul, undervogn og vanger, før de forlod byggepladsen.

Kender hvert et sandkorn

”Vi har ikke altid været lige populære hos de øvrige projektdeltagere, men det hører med. I sidste ende handler det om at få miljøhensyn og pengepung til at gå op uden alt for mange konflikter. Jeg ved da godt, at den lastbilchauffør, der ender med at skulle håndspule alle hjulene for forurenet jord, ikke synes, det er sjovt. Men sådan er det nu engang,” siger Marianne Pedersen.

Marianne Pedersen og Hans Søren Sørensen har også haft det sidste ord, når det kom til at vurdere, hvor stærk forureningen af jorden var. For at kunne inddele jorden i de forskellige forureningskategorier, har det visse steder været nødvendigt at inspicere hver enkelt skovlfuld jord.

”Cyanid farver for eksempel jorden blå, og fenoler minder om gammel motorolie. Vi har også fyldt to hele lastvogne med tjære, så jo – jeg har nærmest et personligt forhold til alle sandkornene,” griner Marianne Pedersen.

Har stået på skovlen

Ifølge projektchef Christian Pfundheller, NIRAS, har regionen haft tillid til, at NIRAS brugte de nødvendige timer på at optimere projektet, så det blev muligt at generere de gode løsninger, der endte med at spare regionen for et beløb, der var højere end regningen.

Region Midtjyllands projektchef Lillian Kristensen giver også projektet roser med på vejen.

”Den måde, miljøtilsynet har kørt på, får mig til at smile. I det, der på overfladen har lignet et kaos af jord, har der været en fantastisk styring og god, kompetent dialog med entreprenøren. De har nærmest stået på skovlen af gravemaskinen, vejledt og sat sig i respekt på den gode måde,” siger Lillian Kristensen.

Læs en længere og mere uddybende version af artiklen på KTC Portalen. Ovenstående forkortede version har tidligere været bragt i nyhedsbrevet Forsying, Miljø & Anlæg.