Drone flying above of field
Til nogle af opgaverne med lossepladsgas har NIRAS allieret sig med FORCE Technology, som har det rette måleudstyr til målingerne. Disse målinger foretages endnu ikke fra droner.

Droner på vej ind i kampen mod lossepladsgas

Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem NIRAS og DTU.

05. feb 2016

Sideløbende med at NIRAS indsamler erfaring fra tre af de syv første pilotprojekter til bekæmpelse af lossepladsgas under den nye biocover tilskudsordning, er NIRAS gået i gang med at forbedre og forenkle de målemetoder, der danner grundlag for bekæmpelsen. Det sker ved at anvende droner til at måle udsivningen af den kraftige drivhusgas metan, der er 25 gange værre end CO2, når det gælder global opvarmning. Anvendelsen af droner sker i et tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

”Hvis vi kan foretage de nødvendige målinger af metan-udsivning fra luften, vil det effektivisere det screeningsarbejde, vi udfører for at finde frem til de lossepladser og deponier, som er de største forurenere,” forklarer ekspertisechef Anders G. Christensen fra NIRAS.

Erhvervs-ph.d. sammen med DTU

Og meget tyder på, at det kan lade sig gøre. NIRAS har fuldtidsansat en erhvervs-ph.d., som bl.a. samarbejder med DTU om at udvikle de nye målemetoder. Lossepladser og deponier kan være svært tilgængelige fra jorden på grund af bevoksning, stejle skråninger m.v.
NIRAS tilbyder allerede i dag ejere af lossepladser og deponier at måle forekomsten af udsivende metan, ligesom NIRAS kan hjælpe med alle andre aspekter af bekæmpelsen af den kraftige drivhusgas. For øjeblikket sker målingerne dog fra jorden.

Bekæmpelse af metan fra lossepladser og deponier er for tiden særligt interessant for ejerne, fordi staten frem mod år 2020 giver tilskud til at bekæmpe netop metan. Det sker under den såkaldte biocover-ordning, som administreres af Miljøstyrelsen, og som skønnes at indeholde midler til bekæmpelse af metan-udsivning fra cirka 100 lossepladser og deponier i Danmark. I øjeblikket er der i alt syv pilotprojekter i gang i Danmark, hvor NIRAS er rådgiver på deponier i henholdsvis Audebo og Horsens samt en gammel losseplads i Køge.

Metan – en potent drivhusgas

Lossepladsgas indeholder bl.a. metan, der er en drivhusgas, som er ca. 25 gange kraftigere end CO2. På verdensplan er det tidligere anslået, at udledningen af metan fra affaldssektoren står for 18 procent af den menneskeskabte metan-udsivning.

FAKTA

Teknologien bag biocover-metoden

Biocovers er relativt simple at etablere og kræver begrænset vedligeholdelse. Et biocover er eksempelvis et kompostlag, der etableres oven på hele eller dele af lossepladsen. Herefter reguleres metan-udsivningen på en sådan måde, at den ledes op gennem kompostlaget, hvori metanen nedbrydes biologisk.

I den rette kompost er der mikroorganismer, som lever af metan og nedbryder det til CO2.