Boy smiling through climbing net
Nyhed

Sådan skaber du det trygge boligområde

NIRAS inviterer boligorganisationer, politikere og embedsfolk til en faglig dag med diskussionsoplæg, resultater og nyeste forskning. Kom og få ny viden om, hvordan man skaber trygge boligmiljøer med sunde sociale fællesskaber.

09. aug 2019

For rigtig mange er trygge omgivelser med til at skabe livskvalitet. Det handler ikke bare om at have et pænt sted at bo, men også om at have et sted, hvor man ”hører til”, og hvor man kan færdes i trygge rammer.

Det sociale og trygge almene boligmiljø er lige nu et højaktuelt emne, og Bispehaven i Aarhus har ifølge Politiets Tryghedsindeks flere år i træk været registreret som Danmark mest utrygge sted at bo. Efter et stort forarbejde er Bispehaven som de første i Danmark gået i gang med en tryghedsrenovering. For at løse den kompleks opgave indgår mange rådgiverkompetencer som ingeniører, antropologer og specialister inden for tryghed, beboerinddragelse, byplanlægning og specialbelysning. 

Det var i kølvandet på tryghedsrenoveringen i Bispehaven, at chefrådgiver i NIRAS Anna Søgaard Nielsen fik ideen til den faglige tryghedsdag:

I arbejdet med Tryghedsrenoveringen i Bispehaven, Aarhus fik vi bekræftet, at tryghed er et essentielt succeskriterie for at skabe et godt boligområde. Hvis tryghed ikke er til stede, er der ikke trivsel - selv under de bedste fysiske omstændigheder. På den faglige dag deler vi ud af vores erfaringer og samler input hele vejen rundt om emnet baseret på både forskning og konkrete eksempler.

Anna Søgaard Nielsen, Chefrådgiver, NIRAS

Kendskab og venskab

Hos NIRAS har man god erfaring med tryghedsskabende renoveringer og bidrager på dagen med konkrete eksempler på såvel fysiske som sociale tiltag fra blandt andet Bispehaven og Tingbjerg. En af dagens oplægsholdere er antropolog ved NIRAS Gertrud Øllgaard.

"For de fleste mennesker er oplevelsen af tryghed i det område, hvor de bor, en helt afgørende livskvalitet. Det handler om meget mere end IKKE at være bange og utryg. Det handler om at høre til og opleve, at der er værdifulde handlingsmuligheder. Boligsociale tiltag gør en helt afgørende forskel, når de bidrager til at fremme, at både nuværende og kommende beboere oplever et tilhørsforhold og anerkendte handlingsmuligheder i deres nærmiljø", forklarer Gertrud Øllgaard.

Få inspiration og ideer

NIRAS har sammensat et program, der inspirerer og giver ideer til, hvor man kan sætte ind og gøre en forskel. Deltagerne får nye ideer med hjem og ikke mindst mulighed for at få vendt aktuelle problemstillinger med eksperter i en paneldiskussion. Dagen byder på spændende indlæg fra blandt andre Tue Hesselberg Foged fra Effekt arkitekter, Svendborgs borgmester Bo Hansen, forskere og specialister inden for området.

Det praktiske

Den Faglige dag afholdes den 5. september ved NIRAS, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus. Målgruppen er boligorganisationer herunder bestyrelsesformand, direktør og teknisk chef, politikere og embedsmænd, men andre er også velkommen.

For yderligere information om dagen kontakt chefrådgiver Anna Søgaard Nielsen på tlf. 6040 9184 eller via mail asn@niras.dk

Det er gratis at deltage, og tilmelding er efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmeld dig den faglige dag her…