Chemical bins with hazard symbols
Her er et eksempel på de gamle orange faresymboler, der nu er erstattet af nye faresymboler, der skal sikre, at stoffer og blandinger klassificeres og mærkes på samme måde i alle lande.

De nye kemikaliefaremærker har konsekvenser for virksomheder

EU-lovgivningen om klassificering og mærkning af kemikalier er nu fuldt ud trådt i kraft og medfører skærpede regler for, hvornår et kemisk produkt eksempelvis klassificeres som irriterende for øjne og hud. NIRAS hjælper producenter, importører og forhandlere af kemikalier og virksomheder, der håndterer kemikalier, til at følge de nye regler.

17. nov 2017

Står du for at skulle købe en klæber til forsegling af glas eller andre kemikalier og googler, hvor du kan købe det, kan du formentlig stadig støde på billeder af produkter eller sikkerhedsdatablade med de gamle orange faresymboler. Mange mindre forhandlere, der sælger alt fra rengøringsmidler til maling, lim og fugemasser, har nemlig fået ekstra arbejde med at lave nye etiketter til deres kemikalier og revidere sikkerhedsdatabladene, da også de er omfattet af de nye regler.

Det er konsekvenserne af EU-lovgivningen for klassificering og mærkning af kemikalier, som trådte endeligt i kraft i juni 2017 og som påvirker en lang række produktionsvirksomheder, forhandlere og virksomheder som producerer, importerer, sælger, anvender og opbevarer kemikalier.

CLP-reglerne (Classification, Labelling and Packaging) skal sikre, at stoffer og blandinger klassificeres og mærkes på samme måde i alle lande. Arbejdstilsynet vil løbende holde øje med om virksomheder, som er brugere af farlige kemiske stoffer og materialer, har fået ommærket beholdere, tanke og synlige rørsystemer, og om de har fået styr på arbejdspladsbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade. Arbejdstilsynet vil fremadrettet give påbud med en frist på tre måneder. 

Sådan sikrer du, at din virksomhed følger de nye regler

Alle gamle etiketter på faremærkede produkter skal udskiftes til de nye etiketter med nye faremærker. De nye klassificeringer og mærkninger skal også fremgå af de tilhørende sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

NIRAS’ eksperter i kemisk arbejdsmiljø tilbyder hjælp til de virksomheder, der skal have revideret de gamle sikkerhedsdatablade, så de er i overensstemmelse med de nyeste regler. Yderligere kan NIRAS også hjælpe virksomheder, der fremstiller og blander kemikalier, med at beregne, hvordan de forskellige produkter skal mærkes.

”Vi har været ude ved forskellige virksomheder, hvor vi har bistået med at få ryddet op og sorteret i kemikaliebeholdningen. Andre virksomheder har vi hjulpet med at beregne klassificering og mærkning for kemikalier og udarbejde sikkerhedsdatablade. Det gør, at virksomheden fremstår troværdig over for deres kunder og at de viser, at de har styr på lovgivningen” siger Susanne Brandt Hansen, arbejdsmiljørådgiver i kemisk arbejdsmiljø fra NIRAS.

Download NIRAS’ plakater for kemikaliemærkning og vejtransport af farligt gods her.