Closeup of a connected string of clams
Per Andersen, seniorspecialist i NIRAS, med 'muslingestrømpe' klar til udsætning i Havhaven Ebeltoft Vig.
Nyhed

Danskerne skal dyrke bæredygtige nyttehaver til søs

Hav-køkkenhaver vinder frem overalt langs de danske kyster. Projekt Havhøst skal udbrede ideen om de havbaserede nyttehaver, hvor private eller foreninger dyrker fx blåmuslinger, østers og tang efter bæredygtige metoder.

19. jun 2019

Man skal helt tæt på for at se dem. Som eneste bevis for, at her sker der noget under havoverfladen, vugger de blå pontoner i bølgerne i Ebeltoft Vig. Dykker man ned under vandet, finder man Havhaven. En maritim nyttehave hvor der bliver dyrket tang, østers og muslinger til privat forbrug. Havhaven Ebeltoft Vig er en del af fundamentet i Projekt Havhøst. Et nyt projekt der skal styrke samarbejdet mellem eksisterende, maritime nyttehaver og sørge for, at der kommer nye haver rundt omkring i Danmark.

Foreningen bag Projekt Havhøst ønsker samtidig at udbrede kendskabet til havhaverne og inviterer fx skoleklasser til arrangementer, hvor børnene får en bedre forståelse for havets spiselige ressourcer og den bæredygtige udnyttelse af det marine råvaregrundlag. Som del af netværket bliver der også afholdt netværksmøder og udviklet forskellige værktøjer, der gør det lettere og sjovere at etablere havhaver.

Danmarks første havhave

Manden bag selve hav-køkkenhave konceptet er Per Andersen, seniorspecialist hos NIRAS. Per Andersen er marinbiolog og arbejder til dagligt med overvågning af de danske farvande både for den kommercielle muslingeindustri men også for bl.a. havbrug og miljøstyrelsen. Privat har Per Andersen været med til at starte den første havhave i Ebeltoft Vig og Fjord Haverne i Limfjorden.

I Havhaven Ebeltoft Vig har op mod 100 borgere siden 2012 dyrket muslinger og tang til eget forbrug. Havhaven samler dermed en række fastboere og sommerhusejere om en fælles interesse for havets spisekammer. Men foreningen er meget mere end en skaldyrs- og tangklub. Foreningens aktiviteter har nemlig bidraget til at styrke og udvikle det lokale miljø på Ebeltoft Havn.

”Havhaven interagerer med det lokale miljø og får den maritime kulturarv til at leve videre. Vi medvirker ved forskellige kystfestivaler og inviterer selv til madlavningsarrangementer, foredrag og ekskursioner”, fortæller Per Andersen, som også er bestyrelsesmedlem i foreningen Havhaven Ebeltoft Vig.

Der er i dag seks hav-køkkenhaver placeret i Ebeltoft, Lemvig, Løgstør, Aalborg, Nykøbing Mors og Kerteminde, men projekt Havhøst skal hjælpe mange flere på vej.

NIRAS finder den perfekte ”havgrund”

NIRAS rådgiver projekt Havhøst i forhold til mulige placeringer af nye havhaver i de danske kystzoner. Når man skal finde de mest optimale steder, er der ifølge Per Andersen flere ting, man skal tage hensyn til:

I vores site-selection laver vi en risikovurdering af fødevaresikkerheden ved at screene for giftige alger og algetoksiner i muslinger fra stedet. Samtidig tager vi højde for mikrobielle forureninger fra fx spildevand. Hvis der er tale om beskyttede områder, skal der også laves en miljøvurdering. Og så er det altid en god idé at forhøre sig ved de andre brugere af kystområdet, så havhaven ikke generer eksisterende aktiviteter i området.

Per Andersen, NIRAS

Fremtidens kolonihave

Med en historisk, dansk tradition for lokalt forankrede nyttehaver kan hav-køkkenhaverne blive fremtidens kolonihave. En bæredygtig nyttehave, der samtidig fremelsker interessen for hav og miljø. Både blandt lokale beboere men også i oplevelsesregi for de ofte mange turister, der hvert år besøger Danmarks kystzonekommuner.

Hav-køkkenhaven skaber interaktion mellem det lokale miljø og det, der sker i havet. Hav-køkkenhaverne er også en oplagt platform for undervisning og formidling. Ifølge Per Andersen kan de blive en øjenåbner for det, der foregår under havets overflade:

Når først man får hovedet ned under havets overflade og begynder at interessere sig for, hvordan det går med muslingerne og tangen, så begynder man at interessere sig for vandmiljøet og de problemer og muligheder, der er for at påvirke vores ressourcer.

Per Andersen, NIRAS

Oplagt idé til udvikling af Danmarks kystzoner

Hav-køkkenhaven er et simpelt og oplagt element at indarbejde, når man udvikler kystzonerne med fx havnebade, bådebroer og andre oplevelsesfaciliteter. NIRAS rådgiver bl.a. kommuner og havneselskaber i kystzoneprojekter fra den tidlige konceptudvikling og planlægning til endelig projektering og anlæg. Vi yder også støtte til foreninger i forbindelse med fx foreningsopstart, indhentning af tilladelser og dialog med kommuner.

”Det kan vi, fordi vi har prøvet det før, og fordi vi har meget stor ekspertise i havmiljø og etablering og drift af hav-køkkenhaveprojekter”, fastslår Per Andersen og glæder sig til at se de mange nye havhaver skyde frem under projekt Havhøst.