Carbon footprint written in sand

CO2-beregner skal være lettere at anvende

NIRAS skal videreudvikle kommunernes CO2-beregner, der skal være mere brugervenlig og gennemsigtig i forhold til resultaterne.

04. nov 2013

”Så brugervenlig, at alle kan betjene den, og samtidig så nøjagtig, at kommunerne får et retvisende billede af drivhusgasudledninger.”

Det er et af målene for 2. generation af kommunernes CO2-måler, som NIRAS er ved at udvikle for Energistyrelsen.

Danske kommuner fik i 2009 stillet en gratis CO2-beregner til rådighed. Med værktøjet skulle de på en ensartet måde kunne måle deres CO2-udledning og få et overblik over, hvor de største CO2-syndere er inden for kommunens grænser. Nu er erfaringerne gjort, og Energistyrelsen har bevilliget penge til at gøre værktøjet endnu bedre.

Tre løsningsmodeller

NIRAS’ CO2-eksperter er derfor i et konsortium med energi- og klimarådgiverne Viegand Maagøe i gang med et analysearbejde.
I første fase gennemfører de kvantitative og kvalitative interviews i 98 kommuner og hos en række miljøeksperter i bl.a. Energinet.dk og Miljøstyrelsen.

I anden fase konkluderer eksperterne på dataene og kommer med anbefalinger til Energistyrelsen.
”Vi forventer at præsentere tre forslag til løsningsmodeller, som vil adskille sig fra hinanden i den måde, man håndterer data, udfører beregninger og definerer afgrænsninger,” siger projektleder Niels Karim Høst-Madsen fra NIRAS.

Brugervenlig

Den nationale beregningsmodel har til formål at reducere Danmarks CO2-udslip såvel som at øge forståelsen for klimaproblemet.
Fungerer beregneren optimalt, kan kommunerne få et overblik over CO2-udledningen fra områder som transport, landbrug, industri, affald, energiforsyning og brug af landarealer. 

Ifølge Niels Karim Høst-Madsen har flere kommuner imidlertid meldt tilbage, at de må bruge eksterne konsulenter til at samle data ind og betjene beregneren.

”Meningen med værktøjet er, at det skal være nemt at bruge. Det ligger også godt i tråd med en anden tilbagemelding fra kommunerne – nemlig at de skal kunne forstå beregnerens resultater, så de kan stå til regnskab for dem.

NIRAS’ anbefalinger skal være klar i begyndelsen af december 2013.

Læs mere om NIRAS' arbejde med CO2-reduktion og klimapolitikker her.