Carsten Heine Lund (CHL)

Brobygger på alle planer

Carsten Heine Lund, der fra nytår indtræder i direktionen i NIRAS, har taget turen fra faglig broingeniør til direktør med koncernansvar for infrastrukturområdet. Undervejs har han fået en solid international erfaring, der blandt andet skal bruges til vækst på infrastrukturområdet i Skandinavien.

09. dec 2014

Der stod ikke direktør på karrierekompasset, da Carsten Heine Lund i begyndelsen af 90’erne havde eksamensbeviset i hus som akademiingeniør. Med hans egne ord var han ”den typiske ingeniør i kinasko og skovmandsskjorte – helt bogstaveligt”. Der var fuld fart på fagligheden med speciale i brobygning. Det var her, han fandt sin energi og drivkraft.

Med godt 20 års erfaring er tøjstilen i dag lidt mindre casual. Og tallene i regnearket på computerskærmen handler nu oftere om projektøkonomi end om bæreevne for beton og stål. Men også med kroner som enhed kan Carsten Heine Lund regne rigtigt. Efter blot halvandet år som forretningschef bliver han fra 1. januar en del af direktionen i NIRAS, hvor han får koncernansvaret for infrastruktur-området.

Engagement og indtjening

Indtjeningen i forretningsenheden for broer, som Carsten Heine Lund blev leder af i august 2013, er steget markant. Baggrunden for succesen handler i allerhøjeste grad også om brobygning. Dog ikke i fysisk forstand, men ved at forene det store faglige engagement med ansvar for indtjening.

Med de mange store offentlige kunder på området, er Carsten Heine Lunds ti års erfaring fra Vejdirektoratet en god ballast.. Som rådgiver skal man ikke bare forstå sin kunde, men også kundens kunder. Og de offentlige kunder på infrastrukturområdet har mange interessenter, kunder om man vil, pointerer NIRAS-direktøren. Det er blandt andet trafikanter, naboer og de politiske ejere. Og i de store infrastrukturprojekter skal løsningerne både være teknisk korrekte og samtidig gangbare rent politisk.

Ser mod Norge

Et af de ”brobyggerier”, som kommer til at stå højt på agendaen for den nyudnævnte NIRAS-direktør, er forbindelsen til Sverige og ikke mindst Norge, hvor NIRAS lige som de øvrige rådgivende ingeniørfirmaer vil med når nordmændene de kommende år investerer omkring 650 mia. kr. i infrastruktur. Her kan han trække på sin internationale erfaring. De omtalte kinasko blev trådt flade i Berlin gennem fem år i løbet af 90’erne. Erindringen om byen og det at være med til at binde den nye fælles hovedstad sammen med resten af Tyskland, giver stadig en tone af glæde, nostalgi og stolthed i stemmen.

Kulturforskelle er vigtige

Årene i Berlin blev efterfulgt af to år i England. Tiden i udlandet har givet Carsten Heine Lund bevidstheden om, at man ikke skal undervurdere kulturforskelle, og når vaner og rutiner er anderledes, gør man klogt i at møde det med åbent sind. Forskelligheden er et vilkår man skal kunne operere under. Og så er der i øvrigt masser af områder, hvor vi herhjemme kan trække viden og værdi ud af den måde, de gør det på anderswo.

Tysk grundighed og punktlighed er et eksempel til inspiration. Men der er andre områder, hvor Carsten Heine Lund absolut ikke vil indføre tyske tilstande. Fra tiden som projektleder til jobbet som forretningschef har kollegerne kunne se i Outlook-kalenderen, når der skulle hentes og bringes børn. Og sådan bliver det også som direktør, forsikrer han.