Bispehaven i Aarhus får en hjælpende tryghedshånd

NIRAS bidrager med en bred vifte af kompetencer på det vinderhold, der skal tryghedsrenovere bydelen Bispehaven i Aarhus. Projektet er Danmarks første af den slags og vil danne skole.

18. jan 2017

Bispehaven i Aarhus V har en noget broget historie. Nu skal den udsatte bydel tryghedsrenoveres. Målet er, at beboere, besøgende, ansatte og naboer til Bispehaven skal føle sig trygge ved at bo og færdes i Bispehaven.

Omdannelsen af Bispehaven har et budget på omkring 190 mio. kr.

Bag vinderprojektet – som er en totalentreprise - står entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S med underrådgiverne Aarhus Arkitekterne, by MUNCH by- og landskabsdesign samt NIRAS.

Beboerne skal inddrages

Seks andre hold deltog i konkurrencen, og da Gertrud Øllgaard, antropolog og ekspertisechef hos NIRAS, præsenterede vinderprojektet, understregede hun vigtigheden af, at Bispehavens beboere involverer sig i projektet.

”Tryghed er et af de mest grundlæggende behov, man har. Derfor tænkte vi tryghed ind i hver eneste detalje. Samtidig er det absolut nødvendigt, at beboerne hjælper til. Det kan være med konkrete ideer i etableringsfasen eller med at gribe en skovl, når der skal plantes opgangshaver. Det vil være med til at skabe ejerskab og tryghed i området,” siger hun.

Omvendt arbejdsgang

NIRAS’ del af projektet er usædvanlig stort med en vifte af kompetencer under overskriften tryghed.

”Landskabsarkitekt og arkitekt har designet på baggrund af NIRAS’ input om tryghedsfaktorer. Det er en omvendt arbejdsgang. Normalt projekterer arkitekterne først, hvorefter ingeniørerne kommer med deres tekniske beregninger,” siger seniorprojektleder fra NIRAS Anna Søgaard Nielsen.

Således bidrager NIRAS med eksperter inden for antropologi, sociologi, byplanlægning, belysning, infrastruktur, brandsikring ud over de gængse ingeniørfag som konstruktionsberegninger, VVS og el.

Overskudsjord bliver til grønne områder

Senere i projektet kommer NIRAS’ erfaringer med at håndtere overskudsjord til sin ret.

”Når vi begynder at rive ned, får vi en masse jord i overskud. Den jord bruger vi til at skabe grønne områder i bydelen. Det giver merværdi for pengene og er en af de gode, cirkulære tanker gennem hele projektet,” siger Anna Søgaard Nielsen.

Fysiske rammer gør det ikke alene

Anna Søgaard Nielsen har arbejdet med boligforeninger i 20 år, dels som rådgiver, dels med egen tegnestue. Hun har været NIRAS’ projektleder siden konkurrencens start i marts 2016 og ser frem til, hvordan projektet skal danne skole for fremtidige tryghedsrenoveringer.

”Den helt store udfordring bliver at vinde beboernes tro på, at man kan skabe tryghed i Bispehaven. Fantastiske fysiske rammer gør det ikke alene. Respekt og gensidig tillid er vores nøgleord. Der er brug for alle, og alle kan bidrage. Ejerskab og fællesskab vil få bispeHAVERNE til at blomstre,” siger Anna Søgaard Nielsen.

En kompleks opgave

Projektets ejer - Østjysk boligs direktør Allan Søstrøm - beskriver projektet som en af tidens mest komplekse renoveringsopgaver.

I vinderbegrundelsen står der blandt andet:

“Det vindende team har på overbevisende facon leveret en dybtfølt forståelse for, hvad der skal til for at bidrage til større tryghed og ejerskab i området, og bygger videre på det store forarbejde, der er gjort i forhold til inddragelse og involvering. Beboerne inddrages på flere måder gennem hele projektperioden bl.a. ved medindflydelse på den endelige udmøntning af konkrete dele af projektet og ved forskellige beskæftigelsestiltag.”

Projektet løber til medio 2020.

Sådan bliver Bispehaven til bispeHAVERNE

Bispehaven er et belastet boligområde placeret i Hasle i det vestlige Aarhus med 881 boliger. Bispehaven skal i fremtiden omdannes til en ny grøn bydel, hvor man forbinder Bispehaven med de omkringliggende grønne arealer, så det fremstår samlet som de nye grønne bispeHAVER. bispeHAVERNE er områdets nye navn og identitet, hvor et nyt synligt landskab i fremtiden er med til at skabe bispeHAVERNE.

Visionen er, at flere mennesker i bispeHAVERNE giver en mere mangfoldig beboersammensætning og fungerer tryghedsskabende for hele området. Den nye helhedsplan er robust og skaber trygge, grønne kvarterer, der kan tilbygges og udvikles over tid. Udearealerne er tegnet med klare udbygningsmuligheder, der tilfører yderligere kvalitet til området. Fremtiden for bispeHAVERNE er at fortætte området med flere boliger, erhverv mm. Målet er på sigt at skabe en mere tæt, levende og mangfoldig bydel.

Tilgangen til at udvikle Bispehaven er at omdanne området med et fokus på bæredygtighed og cirkulær genanvendelse. Det er vigtigt, at Bispehavens historie er synlig i udviklingen af de nye bispeHAVER. Derfor er genbrug af eksisterende materialer og elementer i området en vigtig del af det nye projekt. I det nye bispeHAVERNE er naturen med til på en harmonisk måde i tæt symbiose med stedet, omgivelserne, de eksisterende elementer og områdets beboere, at forme området.

Projektet omdanner 133.000 m2 udeareal og omfatter også et nyt fælleshus og en renovering af blokkenes nederste kælderetager. Projektet er finansieret af Infrastrukturpuljen og Landsbyggefonden.