Front view of an airplane on runway

Bæredygtige flybrændstoffer kan blive dansk guldgrube

En målrettet satsning på bæredygtige flybrændstoffer kan skabe 10.000 arbejdspladser – plus et renere miljø. Det viser ny NIRAS-rapport.

03. jun 2014

Hvad skal flyselskaberne fylde på jetmotoren, når olien slipper op? Og kan vi allerede nu gøre noget for at gøre luftfarten mere bæredygtig?

En ny rapport, som NIRAS har udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart og Trafikstyrelsen, giver svaret på begge spørgsmål.

Ifølge rapporten bør Danmark sammen med de øvrige nordiske lande satse på at udvikle en forsyningskæde for bæredygtige biobrændstoffer som alternativ til det jet-fuel, vi i dag udvinder af undergrunden.

”Konklusionen er: Ja, der er behov for rigtig meget flybrændstof både nu og i fremtiden. Ja, vi har de teknologiske forudsætninger for at producere. Ja, vi har ressourcerne i form af et veludviklet landbrug, og ja, det vil være en stor samfundsøkonomisk gevinst,” siger Erik Wormslev, der er udviklingschef for Klima & Energi i NIRAS.

Kan skabe 10.000 arbejdspladser

Ud over at møde den stigende efterspørgsel på bæredygtigt flybrændstof vil satsningen ifølge rapportens skøn kunne skabe mindst 10.000 arbejdspladser. Dertil kommer afledte positive effekter som teknologiudvikling og eksport af know-how.

I Brancheforeningen Dansk Luftfart er man glad for rapportens konklusioner.

”Det vigtigste for os er, at rapporten viser vejen for symbiose og synergi på området, for branchen har helt indiskutabelt et behov. Der er ingen alternativer til at indfase bæredygtige brændstoffer. Vi har en masse kompetencer i kongeriget, der passer som fod i hose, og på mange måder har vi en infrastruktur, der gør, at det hele går hånd i hånd,” siger sekretariatschef i Brancheforeningen Dansk Luftfart, Per Henriksen.

Vigtigt med politisk opbakning

Før visionen kan realiseres, kræver det dog ifølge rapporten, at man for eksempel kanaliserer nogle af afgiftskronerne fra det fossile brændsel over til udvikling af teknologien til bæredygtige flybrændstoffer.

”Rapporten peger på en række muligheder, som vi synes, det er oplagt at udnytte. Hvis politikerne tør bakke op, kan rapporten blive startskuddet til en række initiativer på kryds og tværs af virksomheder og brancher, så luftfart også er en realistisk og helt nødvendig transportform i fremtiden,” siger Martin Porsgaard, director for Nordic Initiative for Sustainable Aviation, NISA.

For at skubbe yderligere til processen er NISA i fuld gang med at arrangere en workshop, hvor de nordiske lande i fællesskab skal arbejde sig frem til en realistisk businesscase.

Læs mere om NIRAS' arbejde med CO2-reduktion og klimapolitikker her.