Altid frisk vand fra hanerne i Sdr. Jernløse

Holbæk Vand prioriterer forsyningssikkerheden og er i gang med at lægge nye vandledninger i jorden som del af en større strukturplan.

20. nov 2013

Først i det nye år kan Sdr. Jernløses 278 indbyggere glæde sig til altid at have frisk vand i hanerne. Holbæk Vand er nemlig i gang med at sikre, at ikke kun en, men to ledninger i fremtiden fører vand til byen.

”Én vandledning er en meget sårbare situation. Graver man ved et uheld ledningen over, har beboerne intet vand,” siger Leif O. Pedersen, souschef fra Holbæk Vand.

Den nye ledning er et af to projekter, hvor entreprenørerne  NG Entreprise og Morten C Henriksen lægger nye vandledninger i jorden.

De to projekter har samme formål nemlig at øge forsyningssikkerheden af vand for forbrugerne i Holbæk Kommune. Ledningsprojekterne tager udgangspunkt i Holbæk Vands langsigtede plan for forsyningsstruktur for drikkevand.

”Den nye ledning til Sdr. Jernløse løber langs Gl. Skovvej mellem Sdr. Jernløse og Søby. En del af de stikledninger, der er koblet til andre ældre ledninger i området, flyttes til den nye leding. Herefter nedlægger man de gamle ledninger,” siger Marie Vej Ugelvig fra NIRAS, der er rådgivende ingeniør på opgaven.

Det andet projekter er næsten afsluttet og er en strækning i stiarealet ved Holbæk Have langs boldbanerne og nordpå til Anders Larsensvej.

”Her har man lagt en ny transportledning, der bidrager til forsyningssikkerhed for den østlige og nordlige del af Holbæk, ligesom det erstatter en ældre, nedlagt eternitledning. Man mangler nu kun at retablere stiarealerne og at bygge en sektionsmålerbrønd på Anders Larsensvej,” siger Marie Vej Ugelvig.

Lokal rådgiver

Det er de lokale rådgivende ingeniører på NIRAS kontor i Holbæk, der har udarbejdet udbudsmaterialet for de to ledningsstrækninger.

”Det er spændende at være lokal rådgiver på  projekterne og se skrivebordsarbejdet blive til virkelighed,” siger Marie Vej Ugelvig.

Fakta

Holbæk Vands langsigtede plan for forsyningsstruktur for drikkevand

Planen baserer sig på at sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhed af alle dele af forsyningsområdet, og at man på sigt opdeler ledningsnettet i mindre områder (sektioner).

Hver af de fremtidige sektioner forsyner man gennem én eller to sektions-målerbrønde, hvor man måler hvor meget vand, der leveres til området.

I et sektioneret-ledningsnet er det markant lettere at håndtere og afgrænse eventuelle forureninger, ligesom det øger muligheden for at overvåge og lokalisere tab af vand i ledningsnettet.