Carsten Toft Boesen, CEO

Fremgang og skandinavisk samarbejde i NIRAS

Tættere samarbejde på tværs af Skandinavien har styrket NIRAS, der kom ud af 2014 med ny rekord på både top- og bundlinje.

31. mar 2015

Med pæne overskud i både Danmark, Sverige og Finland og succes med at lande opgaver på det voksende marked i Norge, kom NIRAS godt igennem 2014. Omsætningen på koncernplan steg med 5,5 pct. til 1.255 mio. kr. Resultatet efter skat endte på 33,2 mio. kr., godt 10 mio. kr. bedre end året før.

Efter flere vanskelige år for de svenske aktiviteter fik NIRAS endegyldigt vendt resultatet i Sverige til et markant positivt resultat. Samtidig landede NIRAS adskillige projekter på det norske marked, så man nu har aktiviteter inden for både byggeri, infrastruktur, miljø, forsyning og informatik. De to norske datterselskaber, som blev opkøbt i 2012, blev i løbet af året integreret i danske forretningsenheder. På tværs af Skandinavien har NIRAS’ eksperter arbejdet sammen på en række projekter. I Danmark har NIRAS oplevet pæn vækst. Antallet af medarbejdere i Danmark steg i løbet af året fra 1020 til 1096.

Stort potentiale

”Vi skal tænke Skandinavien som hjemmemarked. Når vi udnytter hinandens spidskompetencer på tværs af landegrænser, giver det en markant markedsfordel. En række nye kontrakter i 2014 har vist styrken i samarbejdet, og at der fortsat er et stort potentiale,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Blandt projekterne er klimasikring i Sandnes ved Stavanger og udbygningen af havnen i Orkanger ved Trondheim. NIRAS’ spidskompetencer inden for oprensning af miljøgiften PFOS har resulteret i kontrakter i Sverige, Norge og Danmark, hvor bl.a. Forsvaret er en stor kunde. Senest har NIRAS i marts 2015 fået ordren med endnu et PFOS-anlæg, til rensning af forurenet grundvand, til Gardermoen Lufthavn ved Oslo. Her arbejder danske, svenske og norske miljøeksperter tæt sammen.

Sund forretning

2014 blev også året, hvor NIRAS tog konsekvensen af flere års underskud i Polen og valgte at lukke aktiviteterne på byggeområdet i landet ned. Generelt havde NIRAS god indtjening i forretningsenhederne inden for energi, miljø, forsyning, infrastruktur og udviklingsbistand. På byggeområdet er der ligeledes en god udvikling, men her er der store enkeltprojekter med tab, som tynger billedet.

”På tværs af lande og forretningsområder har vi generelt en sund forretning. Vi har taget konsekvensen af, at vi ikke har kunnet vende situationen i det polske selskab. Vi har styrket fokus på at identificere de problematiske projekter hurtigere, så vi kan agere hurtigere og undgå tab. Begge dele for fremadrettet at styrke indtjeningen,” siger Carsten Toft Boesen.

Nøgletal for NIRAS Gruppen (beløb i mio. DKK)

 År

      2010

       2011

       2012

      2013 

      2014 

Omsætning

1.012

 1.079

1.191

 1.190

1.255

Heraf egenproduktion

771

829

922

927

962

EBITA

29

 35

 34

 48

 45

EBITA-margin (procent)

 3,8

 4,3

 3,7

 5,2

 4,6

Resultat efter skat

 14,9

 18,0

 10,9

 23,1

 33,2

Egenkapital

 174

 182

 189

 204

 229

Forrentning af egenkapital (pct.)

 9,1

 10,1

 5,9

 11,8

 15,4

Likvide beholdninger og værdipapirer

 133

 185

 185

 297

 352

Antal medarbejdere (gns.)

 1179

 1236

 1350

 1375

 1405

NIRAS har kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika og Asien og projekter i mere end 50 lande. Efter Danmark er Sverige NIRAS’ største marked. I Norge ejer NIRAS datterselskaberne Promitek og SMI. I Storbritannien selskaberne NIRAS Consulting og NIRAS Fraenkel.