Novozymes fik ny skorsten med urokkelig deadline: Rejst på én dag

Den 15. januar lød ordren fra Novozymes: Rejs en skorsten på 70 meter den 5. juli. Se timelapse-videoen, hvordan NIRAS gjorde.

28. nov 2014

Da kontrakten blev underskrevet i foråret 2014, var der helt præcis 171 dage til at projektere, beregne og planlægge opførelsen af en ny skorsten til et af Novozymes’ procesanlæg. Anlægget kører nemlig i døgndrift og bliver kun lukket ned i forbindelse med det årlige vedligehold.

Så med en fuldstændig urokkelig deadline måtte NIRAS’ projektleder Thomas Ilsøe være ekstra omhyggelig med at lave en tidsplan, der tog højde for det uventede.

”Kort sagt handler det om at gøre tidsplanen meget, meget detaljeret. Alene internt har flere end 30 kolleger været inde over projektet, og dertil kommer alle de eksterne leverandører og entreprenører, så jeg har brugt mange kræfter på koordinering,” siger Thomas Ilsøe Dahl.

70 meter højt og fire afdelinger bredt projekt

At rejse en 70 meter høj skorsten er nemlig ikke ”bare lige.” NIRAS’ byggeriafdeling har projekteret betonfundamentet på næsten 10 x 10 x 3 meter, miljøafdelingen har hjulpet med geotekniske boringer, el-afdelingen har projekteret nye eltavler, kabler og signalstyring af måleinstrumenter, og proces-afdelingen har både arbejdet med selve skorstenen og det tilhørende rørføringsarbejde inde i anlægget.

”Læg dertil, at projektet er kørt efter multikontrakt-princippet med fem separate entreprenører. Det kræver både en god, overordnet projektstyring – og en meget konkret styring ude på byggepladsen,” siger Thomas Ilsøe Dahl.

Skorstenen tjener to formål: For det første afbøder den de lugtgener, som procesluften fra enzymfremstilling kan give. Procesluften er hverken giftig eller farlig, men lugter bare dårligt. For det andet fremtidssikrer skorstenen anlægget, da den med to afgangsrør er forberedt til en kommende udvidelse af produktionen.

Selve montagen af skorsten blev gennemført på blot en enkelt dag. Se hvordan på den tidskomprimerede timelapse-video herunder.