3D skal få trafikken til at glide

Med 3D sikrer NIRAS, at der tages hensyn til broer, vand og veje, når den nye store omfartsvej syd for Aalborg, Egnsplanvej, skal projekteres.

26. mar 2014

Det kommer til at minde om et computerspil, når NIRAS’ vejingeniører går i gang med at projektere den nye Egnsplanvej syd for Aalborg. Projektet er NIRAS’ hidtil største infrastrukturopgave i Jylland. Opgaven skal projekteres i fuld 3D, der integrerer broer, tunneller, veje og afvanding.

”Det bliver som en model af virkeligheden. I 3D kan du se hele projektet fra alle vinkler og håndtere konfliktområder, som når afvandingsløsninger skal krydse skærende veje,” siger projektleder i NIRAS Jan Ingemann Ivarsen.

Under vejen skal rådgiverne passe ekstra godt på grundvandet. Vejen ligger nemlig på et område med særlige drikkevandsinteresser.

Ingen klumper i trafikken

Når det nye supersygehus i Aalborg står færdig i 2020, kommer der pres på trafikken mellem motorvejen i Skalborg og landevejen fra Hadsund. Den nye Egnsplansvej skal sikre, at der ikke kommer klumper i trafikken. Projektet byder på en lang række udfordringer.

Der skal projekteres seks kilometer ny vej med sideveje, broer og stitunneler, og som en del af opgaven skal den nuværende jernbaneføring sænkes over en strækning på 500 meter. Hertil kommer, at til- og frakørslen til motorvej E45 skal ombygges. Vel at mærke mens bilerne i hele byggeperioden skal kunne trille på og af motorvejen.

Fra vejingeniører til dronespecialister

NIRAS er allerede i fuld gang. Projekteringsperioden med tilsyn strækker sig til 2016 og involverer 40-50 rådgivere inden for fagområder som vej, afvanding, bygværker, bane, grundvand, jordhåndtering, miljø, geoteknik og brug af droner til at opmåle hele projektområdet.