Augustenborg from outside
Slottets klassiske og stilrene udtryk bevares. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation og el-installationer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik.
Nyhed

300 nye arbejdspladser på Augustenborg Slot

Med stor respekt for de bærende fredningsværdier er NIRAS med i et konsortium, der skal renovere Augustenborg Slot og etablere nye arbejdspladser til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i slottest fredede hovedbygning.

09. jun 2017

Augustenborg Slot på Als er et af de flotteste barokslotte i Danmark. I parken kan du sidde under det samme lindetræ, som gav skygge for H.C. Andersen, da han i sin tid besøgte slottet. Måske var det her, han fandt inspiration til eventyret om ’Den lille pige med svovlstikkerne’, som efterfølgende blev skrevet under et egetræ i slotshaven ved Gråsten Slot, som også på dette tidspunkt tilhørte slægten Augustenborg.

Nu skal de idylliske rammer inspirere Statens ansatte, for i begyndelsen af maj 2016 slog Landbrugs- og Fiskeristyrelsen dørene op til deres nye afdeling på slottet. Det var første arbejdsdag for 45 nyansatte, ligesom det også var første arbejdsdag på slottet for medarbejdere, der flyttede med eller er udstationeret fra København.

De royale, attraktive arbejdsrammer skal rumme endnu flere arbejdspladser, og NIRAS skal som rådgivende ingeniør assistere med at etablere 300 arbejdspladser i slottets fredede hovedbygning.

Opgaven handler om at indrette stueplan, 1. sal og 2. sal, således at disse kan rumme de nye kontorer og fællearealer.

Respekt for de bærende fredningsværdier

”Det bliver en interessant opgave. Det kræver specielle overvejelser at integrere moderne installationer i fredede bygninger, når man samtidig skal respektere de bærende fredningsværdier,” siger ingeniør Jesper Boddum fra NIRAS, der er specialist i at renovere bevaringsværdige bygninger.

Til det nænsomme renoveringsarbejde trækker NIRAS på erfaringer fra andre ingeniørtekniske udfordringer i forbindelse med lignende restaurationer af slotte og herregårde fra en svunden tid.

"Jeg kan i flæng nævne, at NIRAS har været med til at renovere Hotel Skt. Annæ i København (tidligere Hotel Neptun), stormsikre Schackenborgs historiske lade, renovere slotskøkkenet på Gråsten Slot og etablere en elevator samme sted, renovere kæmpetårnet på Koldinghus Slot og endelig den store facade- og tagrenovering på Koldinghus Staldgaard," siger Jesper Boddum og fortsætter: 

"Renoveringen af fredede og bevaringsværdige bygninger kan altid give nutidens ingeniører en værdifuld viden om, hvordan man byggede tidligere og ikke mindst give et indblik i tidligere tids materialeteknologi og byggemetoder – en viden, vi også kan bruge fremadrettet. Og ikke mindst en viden og forståelse for, at datidens bygmestre også tænkte sig om og tog læring af de fejltagelser, der ganske givet også var en del af deres dagligdag."

Færdig til jul 2018

Renoveringen af slottet er gået i gang og skal være afsluttet medio december 2018. I alt flytter man 376 arbejdspladser fra København til Augustenborg. Afdelingen i Augustenborg bliver løbende bygget op, og arbejdspladser flytter fra København til Augustenborg efterhånden, som det passer med opgaver og produktionsplanlægning, samt at styrelsen har lokaler at rykke ind i.

NIRAS deltager i et konsortium sammen med entreprenør Hansson & Knudsen A/S og CUBO Arkitekter A/S. Bygningsstyrelsen ejer Augustenborg Slot på statens vegne og er bygherre på renoveringen og ombygningen af slottet. Samlet byggesum: 52,5 million.

Historien bag slottet

Det første slot i Augustenborg optræder første gang i historien omkring midten af 1600-tallet og var en stor bindingsværksbygning, som blev opkaldt efter hertug Ernst Günthers hustru, Augusta. Disse bygninger er forgængeren for det nuværende slotsanlæg. Slottet blev dog umoderne og derfor revet ned under hertug Frederik Christian 1. og gav dermed plads til det nuværende anlæg i senbarok-stil. Byggearbejderne stod på i årene 1770-1776 og blev i 1829 suppleret med et stutteri.

Slottet har siden da været:

  • beslaglagt af den danske hær, som frem til 1864 anvendte det som lazaret og kaserne
  • indrettet til kvindeseminarium da Sønderjylland efter i 1863-1864 kom under tysk herredømme
  • efter Genforeningen i 1920 endnu engang overdraget til hertugfamilien solgt til den danske stat der i 1929 vedtog at indrette slottet til et psykiatrisk sygehus med plads til 500 patienter
  • i 1976 blev det overtaget af Sønderjyllands Amt og fra 2007 tjente slottet og de tilhørende byg-ninger som Region Syddanmarks almenpsykiatriske hospital indtil det blev nedlagt i september 2015.

Fra 2015 og frem til i dag har hovedbygningen stået tom, og det er denne hovedbygning, som nu skal ombygges og indrettes til en af de styrelser, som regeringen besluttede, skulle udflyttes fra København.