Ph.d.-projekt: Manuela skal sikre os rent drikkevand

IMG 7901

Et nyt ph.d.-samarbejde mellem HOFOR, Novafos, Region Hovedstaden, DTU Sustain, Krüger og NIRAS skal identificere og undersøge teknologiske løsninger til at rense danske grundvandsressourcer og sikre rent drikkevand mod alvorlig pesticidforurening.

Civilingeniør Manuela Schliemann-Haug har viet sit erhvervsliv til at sikre vores drikkevand. Senest arbejdede hun på DTU i en forskningsgruppe for drikkevand med fokus på mikrobiologi, genanvendelse af vand og fjernelse af mikroforureninger – bl.a. pesticider.

Og det med de voksende udfordringer med pesticider i dansk grund- og drikkevand er hun netop gået i gang med en ph.d.-projekt om.

”Der er viden om mulige renseteknologier for pesticidmetabolitter (nedbrydningsprodukter fra pesticider) og deres effektivitet fra udlandet, men der er ikke megen viden om teknologiernes bæredygtighed, økonomi og sundhedsmæssige effekter som fx dannelsen af biprodukter. Der mangler også erfaringer med den danske vandressource, og hvordan man kan indføre teknologierne bedst i den eksisterende forsyningsstruktur,” siger Manuela om motivationen for hendes projekt og fortsætter:  

”Det kan derfor være svært at anbefale den ene renseteknologi frem for den anden på nuværende tidspunkt, da de alle har forskellige fordele og ulemper. Der mangler et samlet overblik over effekt, sikkerhed, økonomi og bæredygtighed for egnede teknologier. Og det overblik vil jeg gerne skabe,” siger Manuela.

Markedsleder inden for rådgivning om pesticid-rensning

Hovedformålet med ph.d.-projektet er at identificere og undersøge relevante teknologiske løsninger til at rense vand, der primært er forurenet med et pesticid kaldet DMS, som vi finder hos mange vandforsyninger.

Projektets formål set i et NIRAS-perspektiv er at gøre NIRAS’ rådgivning inden for pesticid-rensning til markedsledende, dels inden for afværgeteknologi på pesticid-forurenet grundvand, dels inden for renseteknologi på pesticid-forurenet drikkevand.

”Rådgivningsmarkedet i Danmark vokser betydeligt de kommende år, og det er centralt for NIRAS at kunne bistå vore kunder med opdateret viden set i et bredere og mere bæredygtigt perspektiv. Dette projekt giver NIRAS en unik mulighed for at bidrage til den væsentlige samfundsmæssige udfordring med at sikre en fremtidig bæredygtig drikkevandsforsyning i Danmark,” siger Gry Janniche, der er Manuelas NIRAS-vejleder. 

Rense vand, der er forurenet med DMS

”Store dele af grundvandet i Region Hovedstaden er påvirket af pesticidstoffet DMS, som ikke fjernes effektivt med de almindelige renseteknikker. I regionen har vi stor erfaring med at afværge klorerede opløsningsmidler, men vi forventer at få brug for også at kunne rense vand, der er forurenet med stoffer som DMS, PFAS osv. Derfor rammer Manuelas ph.d.-projekt plet i forhold til regionens vidensbehov inden for rammerne af et attraktivt konsortium,” siger chefkonsulent Henriette Kerrn-Jespersen fra Region Hovedstaden om regionens hovedformål med projektet. 


Civilingeniør Manuela Schliemann-Haug har viet sit erhvervsliv til at sikre vores drikkevand.

Om HOFORs forventninger til ph.d.-projektet siger vandkvalitetsspecialist Mathilde Jørgensen Hedegaard:

”Ph.d.en skal hjælpe os med at få kortlagt og systematiseret den viden, der findes om forskellige renseteknologier. På baggrund af teknologiernes forskellige funktioner - samt fordele og ulemper - har vi brug for at få vurderet, hvor de bedst implementeres i ’vandkredsløbet’. På baggrund af denne systematisering af data er det målet for os at få lavet nogle helhedsvurderinger og bæredygtighedsbetragtninger på implementeringen af renseteknologier herunder også, hvordan renseteknologierne klarer sig i en foranderlig fremtid,” siger Mathilde Jørgensen Hedegaard.

Fire succeskriterier

Projektet har fire succeskriterier:

 1. At generere viden om eksisterende teknologier og identificere relevante behandlingsteknologier for dansk afværge- og drikkevand.

 2.  At gennemføre konkrete undersøgelser om
  - teknologiernes pesticidfjernelseseffektivitet (ved relevante koncentrationer for både afværge- og drikkevandsbehandling)
  - mulige bi-effekter af behandlingen (som toksiske biprodukter)
  - teknologiernes implementering og proces-design for danske forsyninger og afværge-sites
  - behandlingstogets synergi og robusthed ift. andre teknologier og problemstoffer

 1. At analysere teknologier ift. bæredygtighed samt drifts-og anlægsøkonomi

 2. At samle resultaterne fra alle undersøgelser og analyser til et værktøj, der tjener som beslutningshjælp for vandforsyninger og regioner i valget af pesticid-renseteknologier for drikke-og afværgevand.

Stærk NIRAS-profil som med-vejleder

Manuela kan også glæde sig over en anden stærk NIRAS-profil som med-vejleder nemlig Camilla Tang. Camilla sluttede sin ph.d. om blødgøring af drikkevand i samarbejde mellem DTU Miljø (nu Sustain), NIRAS og HOFOR i 2021. Ph.d.-projektet havde til formål at optimere indføringen af blødgøring i Danmark med henblik på at vælge den optimale teknologi for at maksimere de gavnlige effekter fra blødere vand hos forbrugerne og samtidig sikre miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster.

Vigtigt samarbejde med universiteterne

”Samarbejder med universiteter er altafgørende for en teknisk rådgivervirksomhed som NIRAS, dels fordi vi lever af at rådgive på allerhøjeste niveau, og derfor altid skal være ajour med nyeste viden, dels fordi vi lever af at ansætte de dygtigste kandidater. Derfor skal være i tæt kontakt med deres uddannelsesinstitutioner. At NIRAS samtidig er ejet af NIRAS Fonden, som bl.a. har til formål at bidrage til at udvikle de tekniske videnskaber og ingeniørfaget i almindelighed, gør blot universitetssamarbejdet endnu mere vigtigt for NIRAS,” siger Jens Brandt Bering, direktør for Forsyning i NIRAS.

Ph.d.-studiet forventes at blive gennemført 2022-2025.

Hvad er DMS?

DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der bl.a. har været brugt i frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.

Vil du vide mere?

Manuela Schliemann-Haug

Manuela Schliemann-Haug

PhD studerende

Allerød, Denmark

+45 4299 5418