På Holbæk-kontoret inddrager Mette egne erfaringer i projekterne

MEKL

Som lokal rådgiver er det spændende at arbejde på et projekt i et område eller vej, hvor man selv færdes. Det giver en naturlig viden, man kan indarbejde i projektet og derved finde den bedste løsning.

Mette Kamilla Lorenzen er bygningsingeniør og arbejder med trafiksikkerhed, vejprojektering og tilsyn. Aktuelt er hun rådgiver på et lokalt projekt på Roskildevej i Holbæk, hvor en byggegrund skal udstykkes til boliger, og hendes opgave er at etablere en venstresvingsbane samt en sikker overgang for bløde trafikanter.

Mette kan godt lide at bidrage med viden til lokale projekter i et område eller på en vej, hvor hun selv kører hver eneste dag.

”Det giver en naturlig indsigt, som jeg indarbejder i projektet og derigennem finder den bedste løsning,” siger hun.

Kolleger inden for andre fagområder lige ved hånden

Holbæk-kontoret tæller 25 medarbejdere inden for vand, miljø, veje og jord- og grundvandsforurening. Mette sætter pris på en hverdag, hvor hun er tæt på sine kollegaer i huset også dem fra andre afdelinger.

”Ved tværfaglige projekter har jeg mine kollegaer fra andre afdelinger lige ved hånden. Da vi er et mindre kontor, giver det forskellige arbejdsopgaver til den enkelte. Det giver en bred viden og muligheder for faglig udvikling,” siger hun.

Teams og telefon mindsker afstande

Som medarbejder på et regionskontor kræver det imellem, at Mette skal være opsøgende for at få et kollegaskab og vidensdele med kollegaer på f.eks. hovedkontoret i Allerød.

”Men det kan jeg sagtens løse med teams og telefon,” siger hun.

”En sidegevinst ved at være lokal rådgiver er, at man ikke skal sidde i bilkø hver dag til og fra arbejde. Det frigiver tid og energi til familien og egne interesser”

Mette Kamilla Lorenzen

Aldrig to ens projekter

Mette har rigtig gode kollegaer, og hun synes, at de er gode til at bakke hinanden op i projekterne og på det personlige plan.

”Vi arbejder i øjeblikket på rigtig mange spændende projekter, både i lokalområdet, men også længere væk. At arbejde med forskellige kunder med forskellige behov giver aldrig to ens projekter,” uddyber hun.

På Holbæk-konteret er der plads til flere medarbejdere, og Mette fremhæver, at man i NIRAS selv kan planlægge sin tid og være med til at præge hvilke opgaver, man gerne vil være med til at løse.

”Vi har rigtig mange opgaver, som giver mulighed for faglig udvikling - lige fra skitseprojektering til fagtilsyn og ikke mindst forskellige typer af projekter som fortovsrenovering i Gentofte, Erhvervsparken i Svebølle og P-plads ved Østerbroskolen i Nykøbing F.

Og sidegevinsten ved at være lokal rådgiver er, at man ikke skal sidde i bilkø hver dag til og fra arbejde.

”Det frigiver tid og energi til familien og egne interesser,” siger Mette.

Vil du vide mere?

Se også: