Lea har blik for unikke, bæredygtige løsninger

Leam Employee Portrait

Mød én af NIRAS’ spydspidser inden for bæredygtighed: Lea Ravnkilde Møller går på arbejde for at knække komplekse problemstillinger for kommuner, forsyningsselskaber og industrien.

Inden for teori om planlægning findes der et begreb, der hedder ’wicked problems’. En betegnelse for problemstillinger, som er meget svære – eller direkte umulige – at løse. Når man lapper et hul i toppen, så fosser vandet ud i bunden. Når man drejer et håndtag i øst, så skrider fundamentet i vest.

Lidt på samme måde kan det forholde sig, når man arbejder med bæredygtighed. Det fortæller Lea Ravnkilde Møller, som er chefkonsulent i NIRAS og rådgiver om bæredygtig udvikling.

”Man skal altid huske den konkrete kontekst for projektet, når man vil implementere bæredygtige initiativer. Hvis man ikke har overblik og ser på helheden, kan man heller ikke overskue summen af de positive og negative påvirkninger. Derfor er det tværgående samarbejde imellem mange fagligheder afgørende – man skal undgå at køre med 100 km/t i én retning uden først at have kigget grundigt på kortet,” siger Lea Ravnkilde Møller.

Fan af verdensmålene

Opgaverne, som Lea har travlt med, er for eksempel at hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med bæredygtige indsatser og strategisk arbejde med verdensmålene.

”FN’s verdensmål er gode til at kommunikere bæredygtighed og til at skabe en ramme for et projekt i en konkret kontekst. Derfor er verdensmålene en perfekt mulighed for at øge merværdien af et projekt,” siger hun og fortsætter:

”Kunderne efterspørger mere end nogensinde bæredygtighed i deres projekter. Mange kommuner og forsyningsselskaber ønsker at bidrage til og handle på verdensmålene, men jeg oplever også, at udviklingen henimod mere bæredygtighed sker i andre sektorer og i det private erhvervsliv,” siger Lea, der også tidligere har arbejdet som projektleder på skybruds- og regnvandsprojekter.

Aldrig ’one size fits all’

Når man arbejder med bæredygtighed i projekter for offentlige og private virksomheder, er to projekter aldrig ens. Der er ingen universelle svar eller ’one size fits all’-løsninger. Det trives Lea godt med, fordi det gør hendes arbejde udfordrende og afvekslende.

Hvad gør, at en arbejdsdag bliver rigtig god for dig?

”Det er en kombination af at få lov til at fordybe sig fagligt, men også af at have nogle spændende dialoger med kunderne, hvor vi kommer tættere på deres problemstillinger og sammen finder interessante løsninger. Der skal helst ske noget!”

En del af holdet trods Corona

Lea begyndte i NIRAS i november 2020 midt under Corona-nedlukningerne. Selvom betingelserne for at begynde i et nyt job var usædvanlige, er det gået over al forventning, fortæller hun:

”Jeg er helt vildt glad for og overrasket over, hvor nemt det har været at blive en del af holdet i afdelingen på trods af, at vi alle mest har siddet hjemme under nedlukningerne. Det har været en god oplevelse,” siger Lea og fortsætter:

”Jeg er blevet en del af en superkompetent afdeling, hvor der er rigtig mange forskellige og stærke fagligheder inden for bæredygtighed, klima, cirkulær økonomi og miljøøkonomi. Det giver en kæmpe mulighed – både for min egen faglige udvikling, men også for at levere bæredygtighed i spændende projekter.”

En isbryder i dialogen om bæredygtighed

Lea beskriver NIRAS’ gratis værktøj ’SDG Capture’ som en isbryder i dialogen om bæredygtighed. Screeningsværktøjet kan også være et springbræt til at komme i gang med at arbejde systematisk med verdensmålene ved at opstille konkrete mål og overvåge indsatserne. Læs mere om SDG Capture her.   

Vil du vide mere?

Lea Ravnkilde Møller

Lea Ravnkilde Møller

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

Lea er 40 år og chefkonsulent i NIRAS. Hun er uddannet forstkandidat og ph.d. fra DTU, og har samlet set mere end 10 års erfaring med rådgivning inden for klimatilpasning i ind- og udland. Under hendes ph.d.-afhandling var hun på feltarbejde i Cambodia, hvor hun forskede i, hvordan man kan kombinere genoprettelsen af mangroveskov (skov der vokser i saltvand) og dens evne til at beskytte bagvedliggende bosættelser mod stormflod samt gevinsterne fra skovenes evne til at optage CO2. Nu udnytter hun sin store erfaring med klimatilpasning og verdensmål i NIRAS.

Kontakt

Se også: