Fagligt stærk projektleder til miljøvurderinger

Job image
 • Forretningsområde: Miljø, Energy
 • Land: Danmark
 • Kontor: Allerød
 • Ansættelsesvarighed: Permanent (Full-time)
 • Ansøgningsfrist: 26. marts 2023

Søg stillingen

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.500 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 30 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien. Hos NIRAS tror vi på, at diversitet gør os stærkere, og derfor arbejder vi ud fra princippet om ligeværdighed og med fokus på SDG-målene. Vi værdsætter mangfoldighed i alle former og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Brænder du også for det marine miljø? Her er chancen for at komme med på holdet i en af Danmarks førende afdelinger inden for miljøvurderinger I NIRAS har vi besluttet at øge vores bidrag til den grønne omstilling betydeligt. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver og inkluderer 400 nye kolleger inden for grøn energiomstilling de næste 10 år. Det er her, du kommer ind i billedet. 

Vores hverdag byder på miljøvurderinger for: 

 • Energiø Nordsøen, Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat samt landanlæg til Vesterhav Nord og Syd Vindmølleparker 
 • Bistand til en række forsyninger omkring ændringer i udledninger fra renseanlæg  
 • Miljøvurderinger af en række infrastrukturanlæg bl.a forVD med udbygning af Hillerød Motorvejen  og Rute 26. 
 • Miljøvurderinger af en række energianlæg på land, herunder vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg 

I relation til miljøvurderingerne arbejder vi i stigende grad med håndtering af de tilhørende tilladelser både undervejs i processen med surveys/miljøundersøgelser og dokumentation, og i forbindelse med tilladelser til anlæg. 

Kunderne efterspørger som aldrig før vores kompetencer inden for natur og miljøvurderinger, og vi har brug for dig til at løse og videreudvikle disse opgaver. 


Kan du bidrage til at udvikle forretningen? 

Kunderne efterspørger vores kompetencer inden for alle former for miljøvurderinger. Vi har et meget stærkt fagmiljø og er blandt de førende indenfor området. , Med den store efterspørgsel har vi brug for projektledere til at løse og videreudvikle opgaverne sammen med os. 

Vi er især stærke inden for myndighedsbehandling og konkrete miljøvurderinger af planer og projekter (VVM). Da vi hele tiden prioriterer at udvikle vores arbejde og formidling om dette, søger vi knivskarpe kolleger på området til at videreudvikle vores styrkeposition.  Jobbet 

Vores forretningsenheder, der arbejder med miljøvurderinger, dækker hele landet, men pt. søger vi særligt projektledere med erfaring til vores kontorer i Allerød, Holbæk eller Næstved. Vi løser i dagligdagen vores opgaver på tværs af fagligheder og geografi. 

Dine primære opgaver omfatter: 

 • projektledelse, procesledelse og tilhørende ressourcestyring 
 • at udarbejde miljøkonsekvensrapporter og miljøvurderinger af planer/programmer 
 • at udarbejde miljøvurderinger af natur (habitatbekendtgørelsen) og vandmiljø (vandrammedirektiv mv.). 


Din profil 

Du har et stærkt fagligt fundament med en baggrund som biolog, ingeniør, planlægger eller lignende. Du har erfaring med ovennævnte områder og har lyst til projektledelse, men også faglig fordybelse. 

Det er en stor fordel, hvis du har fem til 10 års erhvervserfaring fra privat rådgivning og/eller natur- og miljøforvaltning i en offentlig myndighed. 

Som person har du en god situationsfornemmelse og bidrager selv til den gode stemning, som kendetegner vores kontorer. Du er udadvendt og i stand til at bevare overblikket - også når det går lidt stærkere end planlagt. 

Vi forventer, at du har: 

 • projektledelseserfaring med større projekter, 
 • erfaring med myndighedsansøgninger og samarbejde med forskellige parter 
 • gode formuleringsevner i skrift og tale 
 • engagement og interesse i at levere et godt produkt hver gang 
 • en høj grad af ansvarsfølelse 
 • gode samarbejdsevner og forståelse for at søge og give sparring hos/til kolleger og andre. 


Vi tilbyder
 

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, der består af bl.a. ingeniører, biologer, miljøkemikere og geologer. Se frem til at arbejde i et udfordrende og motiverende miljø, hvor vi lægger vægt på høj faglighed og udvikler vores forretning samtidig med, at vi har et afslappet og uformelt arbejdsmiljø med god plads til humor. 

Vi arbejder tværfagligt med andre forretningsenheder, og du får god mulighed for selv at præge din arbejdsdag samt din faglige og personlige udvikling. 

Kulturen i NIRAS er åben og uformel med vægt på engagement samt frihed under ansvar. 

Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange personaleklubber. 

Join the GREENsition 

NIRAS har besluttet at øge sit bidrag til den grønne energiomstilling betydeligt over de næste ti år. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver på vedvarende energi. Det strategiske initiativ – vi kalder det GREENsition – omfatter massive investeringer i forskning og udvikling, kompetenceudvikling, partnerskaber og rekruttering inden for vindenergi, el og grønne brændstoffer. Så kan du gøre en forskel i omstillingen til vedvarende energi? Og vil du være med til at løfte energiområdet i en spændende vidensvirksomhed? 
Mere information om GREENsition kan findes her:
https://www.niras.dk/nyheder/gron-energi-strategi/Vil du vide mere 

Kontakt gerne afdelingsleder Lene Lang Gamborg tlf. 2630 0933 eller Projektchef Maria Douglas tlf. 3016 9377 


Ansøgning 

Ansøgningsfristen er d. 26 marts 2023. 
 
Vi behandler ansøgninger løbende og holder samtaler med henblik på ansættelse snarest, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Maria Douglas

Maria Douglas

Projektchef

+45 4810 4334

Lene Lang Gamborg

Lene Lang Gamborg

Afdelingschef

+45 2630 0933