Erfaren konsulent til sikring af fremtidens vandkvalitet

Job image
 • Forretningsområde: Miljø
 • Land: Danmark
 • Kontor: Allerød, Holbæk, Næstved
 • Ansættelsesvarighed: Permanent (Full-time)
 • Ansøgningsfrist: 26. marts 2023

Søg stillingen

Energy

Har du lyst til at arbejde for god vandkvalitet i vores vandmiljø – så har vi jobbet til dig! Du får chancen for at komme med på holdet i én af Danmarks førende miljøafdelinger.I NIRAS har vi høje ambitioner omkring arbejdet med vandkvalitet – og vores opgaver omhandler påvirkninger på vores marine og ferske vandmiljø fra mange forskellige typer projekter, herunder udledninger af regnvand, renset spildevand, klimatilpasningsprojekter, og generelt anlægsprojekter for både industrien og staten. Bygherrer og myndigheder efterspørger vores kompetencer indenfor området – så vi har rigtig travlt!

Vurdering af vandkvalitet er en grundsten i mange projekter, og vores kunder er derfor meget forskellige. Vi arbejder både for private virksomheder, forsynings- og energiselskaber samt offentlige myndigheder som kommuner og styrelser.

Vi lykkes godt med løsning af projekter fordi vi har stor opmærksomhed på den kontekst projektet skal passe ind i. Det er derfor vigtigt, at du har et godt øje for sammenhænge og kan gøre brug af det i udformning og løsning af opgaverne.

Da projekterne vi indgår i er mangeartede og for mange forskellige kunder, vil det også  være relevant, hvis du har erfaring med at definere og scope opgaver evt. også at skrive tilbud fx fra tidligere ansættelser i rådgiverbranchen eller offentlig miljømyndighed.

Har du lyst til at komme med på holdet og indgå i en spændende arbejdsplads? Kan du bidrage til holdets faglige fællesskab og videreudvikle en bæredygtig forretning? Så har vi jobbet til dig som konsulent.Jobbet

Du vil blive ansat i vores afdeling, der arbejder med miljøvurdering i Allerød. Der er også mulighed for at være tilknyttet vores lokalkontorer i Holbæk eller Næstved og stadig være tilknyttet samme afdeling. Her vil du indgå i et dedikeret fagligt fællesskab, som også omfatter kolleger på vores kontorer i Jylland Vi løser vores opgaver på tværs af fagligheder og geografi.

Dine primære opgaver vil være:

 • at vurdere vandkvalitet og påvirkning på vandmiljøet i en række forskellige type projekter med udledning af vand af forskellig kvalitet, fx fra klimatilpasningsprojekter, udvikling af renseanlæg og infrastrukturprojekter
 • at bidrage til vurdering af anlægsprojekters eller udledningers påvirkning på vandområder i VVM-projekter
 • at vurdere spildevandsudledninger o.l. i relation til vandområdeplaner og Natura 2000
 • at udarbejde fx ansøgninger eller forslag til udledningstilladelser i samarbejde med bygherre
 • at forestå kvalitetssikring
 • at definere og scope opgaver samt evt. udarbejde tilbud


Din profil

 • Du har et stærkt fagteknisk fundament med en baggrund som biolog, miljøkemiker, økotoksikolog, kemi- eller miljøingeniør, farmaceut eller lignende.
 • Du har erfaring med at vurdere kemiske stoffers påvirkning af vandmiljøet, ABC-vurderinger, vurdering af spildevand og andre vandtyper samt mulig påvirkning af vandkvaliteten.
 • Du har viden om miljøfarlige stoffers opførsel i miljøet, herunder i jorden og udvaskning fra jord til grundvand eller recipienter og med vurdering af påvirkning på vandmiljøet .
 • Du har et godt kendskab til vandområdeplaner og myndighedernes krav i forbindelse med udledninger – med andre ord er du godt funderet i forhold til regulatoriske forhold omkring vandmiljøet.
 • Det er ligeledes vigtigt, at du på sigt har lyst til projektledelse og faglig fordybelse og er garant for et fagligt stærkt produkt. Du evner at finde løsningen, også hvis problemstillingen er ny og ukendt.
 • Det er en stor fordel, hvis du har erhvervserfaring fra privat rådgivning og/eller myndighedsbehandling indenfor området. 
 • Du skal desuden være en god formidler, evne at samarbejde på tværs og være klar på at søge og give sparring til kolleger.


Vi tilbyder

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, der består af ingeniører, miljøkemikere, biologer, geologer m.fl., og kan se frem til udfordrende opgaver og et motiverende arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på høj faglighed, når vi udvikler vores forretning samtidig med, at vi har en afslappet og uformel omgangstone med plads til humor. Vi arbejder tværfagligt med andre forretningsenheder, og du får god mulighed for selv at præge din arbejdsdag samt din faglige og personlige udvikling.

Kulturen i NIRAS er åben og uformel med vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange personaleklubber.


FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling

Vores værdier – vi lytter, vi lærer, vi leverer – er udgangspunktet for, hvordan vi tænker og arbejder og er afgørende for, at vi skaber høj kvalitet på tværs af discipliner.

Vi sætter mennesket og ikke mindst miljø og klima forrest. Vi indarbejder FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i vores hverdag og projekter og tilstræber at levere rådgivning og skabe løsninger, som også gavner næste generation.

Mere information om GREENsition kan findes her: https://www.niras.dk/nyheder/gron-energi-strategi/Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Lene Lang Gamborg (+45 26 30 09 33) eller ekspertisechef  Karen Søgaard Christiansen (+45 2345 3053), hvis du har spørgsmål til stillingen.


Ansøgning

Søg jobbet på niras.dk og vedhæft dit CV. Vi holder samtaler løbende med henblik på ansættelse snarest.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Ekspertisechef

+45 2345 3053

Lene Lang Gamborg

Lene Lang Gamborg

Afdelingschef

+45 2630 0933