Projektleder og seniorkonsulent til afdelingen for jord- og grundvandsforurening

Job image
 • Forretningsområde: Miljø
 • Land: Danmark
 • Kontor: Kolding
 • Ansættelsesvarighed: Fastansat
 • Ansøgningsfrist: 17. november 2021

Søg stillingen

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.400 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 30 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.

Søger du nye udfordringer, hvor du kan videreudvikle dine kompetencer med afvekslende, tværfaglige opgaver? Måske er det i vores stærke fællesskab, hvor vi arbejder projektbaseret på tværs af hierarki og faggrænser og spiller hinanden gode.

Vi søger en erfaren kollega, der vil være med til at løfte de spændende projekter, vi arbejder på. Vi har et uformelt og velfungerende fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor der altid er en erfaren kollega, du kan sparre med. Du får din daglige gang på vores lokalkontor i Kolding, hvor vi går op i at passe på hinanden og os selv, også selv om ambitionerne er høje, og ordrebogen er fyldt.

Jobbet

Du bliver tilknyttet vores jordforureningsafdeling bestående af 50 fagkollegaer, som indgår i forretningsenheden Miljø Vest med over 100 medarbejdere. Du indgår i et bredt tværfagligt miljø med tråde til projekter i hele NIRAS og vil opleve, at du hurtigt får opbygget et stort internt netværk og bliver involveret i tværgående projekter.
I Kolding er vi lige nu 6 kollegaer i miljødivisionen, som er involveret i store og komplicerede projekter for både offentlige og private kunder. Projekterne løser vi med vores teamkollegaer i Odense og Aarhus og ofte i samarbejde med kollegaer i byggeri, infrastruktur eller spildevand, og vi har ligeledeset godt samarbejde med kollegaerne i vores søsterafdeling i Østdanmark.

Lige nu fylder flere store forureningsoprensninger i Danmark og Grønland for Forsvaret samt videregående undersøgelser af PFAS- og pesticid-forureninger i grundvand for flere regioner. Vi har brug for dig, da der er endnu flere spændende projekter på vej bl.a. et in situ oprensningsprojekt og flere byudviklingsprojekter på forurenede grunde.
Vi er glade for digital udvikling og teknologi, og vi råder over markedets mest avancerede feltudstyr til kortlægning af forurening og anvender ofte 3D CAD til visualisering af jordforureninger.

Dine opgaver vil bl.a. være

 • Planlægning, koordinering og afrapportering af forureningsundersøgelser
 • Skitsering, dimensionering og beregning af omkostninger til afværgeforanstaltninger
 • Tolkning og vurdering af sonderingdata indhentet med Geoprobe
 • Ad hoc rådgivning af bygherrer fx ved udarbejdelse af notater, deltagelse i møder
 • Tilsyn med gennemførelse af afværgeforanstaltninger og i et begrænset omfang tilsyn med borearbejde.

Vores holdning er, at det du ikke allerede kan, lærer du her hos os.

Din profil
Vi forestiller os at du:

 • er uddannet geolog, ingeniør eller biolog
 • har minimum 8 års erfaring med jord- og grundvandsforurening, gerne med baggrund i rådgivningsbranchen
 • kan analysere, forstå og omsætte kundernes behov og ønsker
 • har en høj grad af ansvarsfølelse og viser engagement og interesse i at levere et godt produkt hver gang
 • er imødekommende, fleksibel og nysgerrig

Hos NIRAS vil du opleve, at tillid, samarbejde, sparring og inddragelse er centrale værdier i dagligdagen. Det er derfor vigtigt for os, at du både værdsætter og selv er opsøgende på samarbejde og videndeling på tværs i organisationen.  Du kan se frem til at få ansvar for dine egne projekter - eller i et samarbejde med dine kollegaer - i forhold til økonomi, kvalitet og tid fra start til slut.

Vi tilbyder

Vi bor i et moderne kontordomicil lettilgængeligt ved E45 med velfungerende IT-, kantine- og mødefaciliteter. Du får en lys, rolig og indbydende kontorplads i et storrumskontor indrettet med telefonbokse, tekøkken, møde- og stillerum.
På kontoret i Kolding er vi ca. 40 kollegaer, der arbejder med miljørådgivning, bygherrerådgivning, konstruktioner, elinstallationer, brandrådgivning, vandforsyning, infrastruktur, klimatilpasning og arbejdsmiljø.
NIRAS er en fondsejet rådgivningsvirksomhed funderet på sunde forretningsmæssige og menneskelige værdier. Vi lægger vægt på mangfoldighed og rummelighed, hvor forskelligheder værdsættes, og hvor medarbejderne bliver inddraget.
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med individuelt tilpasset arbejdstid, flextid, hjemmearbejdsplads, tryghedsordning, fleksible personalegoder og en aktiv personaleforening.

Realising your sustainable potential

Vi baner hver dag vejen for innovative løsninger og realiserer sammen med kunderne det bæredygtige potentiale i projekter. Det betyder, at vi konstant søger ny viden, forbedrer vores kompetencer og tager initiativer til faglige netværk, partnerskaber samt samarbejder, så vi altid er et skridt foran.

Ansøgning

Søg jobbet på niras.dk og vedhæft dit CV. Vi ser gerne en ansøgning, men behøver kun CV.
Du er velkommen til at kontakte kontorleder og geolog Christian Ocksen Jensen på 3016 9278, hvis du gerne vil vide mere om stillingen.
Vi behandler ansøgninger løbende, så send gerne din ansøgning snarest.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Christian Ocksen Jensen

Christian Ocksen Jensen

Kontorleder, seniorkonsulent

+45 7660 2627