Uopfordret ansøgning

I NIRAS er vi altid på udkig efter dygtige medarbejdere og søger løbende ingeniører, specialister, projektledere og ledere, der kan være med til at skabe morgendagens samfund – bæredygtigt.

Søg uopfordret med dit CV

Har vi ikke et ledigt job, der passer på din profil, er en uopfordret ansøgning via vores CV-database en rigtig god mulighed for, at du kan blive kontaktet, når vi har et relevant ledigt job.

CV-databasen er inddelt, så den matcher de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Du vælger den database, der bedst passer til din faglighed og dine kompetencer. Herefter kan du nemt uploade dit CV og en eventuel ansøgning – det vi kalder et ’personligt brev’. Og for at vi kan matche dig bedst muligt med fremtidige job, klikker du samtidig dine kompetencer af.

Selvom du har uploadet dit CV, er du naturligvis velkommen til at søge et af vores ledige job med en målrettet ansøgning.

Vi opbevarer dit CV i seks måneder og kontakter dig herefter for at høre om du fortsat vil have dit CV i databasen.


Analyse & planlægning

Analyse og Planlægning

Antropologi, Sociologi og Økonomiske Analyser, Landskabsarkitektur samt By- og Landskabsplanlægning.

Upload CV


Byggeri

Byggeri

Bygherrerådgivning, design og projektering, byggeledelse og arbejdsmiljøledelse, indeklima og energi, brand og sikring, BIM, VDC og IKT-ledelse.

Upload CV


Energi

Energi

Energiforsyninger, vedvarende energi, CO2-reduktion og klimapolitikker, strategisk energiplanlægning, affald, ressourcer, energi symbioser, cirkulær økonomi.

Upload CV

 


Geodata

GIS, Geodata og Automation

Hele geodataværdikæden – datafangst med droner, grundkort, højdemodeller, digitalisering, geokodning, webGIS-løsninger og SRO/SCADA-anlæg.

Upload CV


Infrastruktur

Infrastruktur

Geoteknik, havne og kyster, jernebane, metro og letbaner, trafik, veje, broer og tunneler, vindmøllefundamenter.

Upload CV


Miljø

Miljø og Natur

Virksomhedsmiljø, akustik og støj, VVM og miljøvurdering, miljøfarlige stoffer i indeklima, jordforurening og grundvandsforurening, natur- og vandmiljø, Geoprobe.

Upload CV


Procesindustri

Procesindustri

Rådgivning inden for Pharma, Lifescience og Food & Beverage. Design og etablering af produktionsanlæg, fødevaresikkerhed, Logistik og supply chain, Operational Excellence.

Upload CV


Udviklingsbistand

Udviklingsbistand

Landbrug og fødevarer, forvaltning, køn og menneskerettigheder, kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremmende aktiviteter, grøn økonomi, vand, udvikling af den private sektor, støttemodalitetsydelser.

Upload CV


Vand & Forsyning

Vand og Forsyning

Afløb og spildevandsrensning, drikkevandsforsyning, grundvand, klimatilpasning, forsynings-IT, Asset Management, varmeværker, synergi i energiproduktion.

Upload CV


Buisness support

Global Business Support

HR & Kommunikation, økonomi, regnskab, facility management og indkøb, it-support og udvikling.

Upload CV


Studie Job

Studiejob

Er du studerende og med en faglighed, der er relevant for NIRAS, så upload din ansøgning og CV.

Upload CV


Piccoline og Piccolo

Piccolo/Piccoline

Har du sabbatår, og er du på udkig efter et piccolo/piccoline-job - så upload din ansøgning og dit CV.

Upload CV