Male NIRAS employee in a MRI scanning room
Carsten Dollerup er bygherrerådgiver med en baggrund som svagstrømsingeniør med speciale i biomedicinsk teknik – også kaldet medicoteknik.
Mød en medarbejder

Som medicorådgiver får jeg – sammen med hospitalets personale – det optimale ud af operationsstuen

Ekspertisechef og bygherrerådgiver Carsten Dollerup ved alt om, hvordan det avancerede medicotekniske udstyr virker på patienten og for personalet, f.eks. påvirkninger fra støj og vibrationer. Den ekspertise sætter han i spil sammen med kollegernes viden om byggerier.

Vi sidder på NIRAS’ kontor i Aarhus, og Carsten Dollerup fortæller begejstret om, hvordan dataene fra hans sports-armbåndsur kan gavne i tilfælde af en hospitalsindlæggelse. De oplysninger om puls, BMI, søvn og kalorieforbrændning, som uret opsamler, ville lægerne kunne anvende i en eventuel behandling, pointerer han. Og det med teknisk udstyr, og hvordan det kan gavne mennesker, er faktisk en interesse, han er født med.

Derfor valgte han også i sin tid en uddannelse som først radiomekaniker og senere svagstrømsingeniør med speciale i biomedicinsk teknik, også kaldet medicoteknik.

Medicoteknik er alt det udstyr, som sundhedspersonalet bruger til at behandle patienter – for eksempel blodtryksmålere og respiratorer, men også store MR- scannere og stråleterapiudstyr. Det medicotekniske felt er enormt, det er meget specialiseret, og alt sammen påvirker i en eller anden form de bygningsforhold, de indgår i.

Eksempelvis kom en kollega, der arbejder med akustisk på Rigshospitalets nye børnehospital BørneRiget, forleden til Carsten og spurgte, hvad for noget udstyr, der vil støje meget i den nye bygning, og som der derfor skal tages hensyn til.

Hjælper med at indgå de rigtige kompromiser

Carsten har over 25 års erfaring med at rådgive hospitaler i næsten alle tænkelige situationer, i alle lag af organisationen, i alle afdelinger og blandt stort set alle faggrupper. Målet er altid arbejdspladser, som er indrettet, så deres produktionsbånd fungerer optimalt.

Men hvorfor sidder en ingeniør med speciale inden for biomedicinsk teknik så i en rådgivende ingeniørvirksomhed med over 700 byggespecialist-kolleger, der i 99 procent af tiden beskæftiger sig med konstruktioner, installationer og mursten og alt andet end medicoteknik?

"Hospitalets ledere har brug for råd fra en specialist, der ikke er fedtet ind i deres egen dagligdag. Som uvildig bygherrerådgiver kan jeg udfordre og rådgive ledelse og personale, så de får de bedst tænkelige løsninger," forklarer Carsten.

Bindeled mellem det kliniske, administrative og tekniske

Medico-rådgiveren ved en masse om det, der foregår i klinikken, teknikken der anvendes mv., og han kan binde ting sammen i relation til sundhed og hospitaler. Populært er der tre hovedsiloer, den kliniske, den administrative og den tekniske.

I de tre hovedsiloer kan det være svært at forstå hinanden, men netop her kan Carsten hjælpe. Ofte kan en diskussion imellem fagene gå i hårdknude, primært fordi folk ikke forstår hinanden. Alle ved, at man ikke kan få alt – eller præcist, som man vil have det. Men hvem vælger, hvad der er rigtigt?

"Med min baggrund fra de forskellige felter kan jeg gøre det muligt at forstå siloernes fokus- og synspunkter og dermed hjælpe med at indgå de rigtige kompromiser, så alle får det bedst mulige resultat inden for de givne rammer," siger Carsten.

Taler med og besøger altid brugerne

Carsten kan føle sig udfordret, når han skal skabe forståelse for vigtigheden af, at man i planlægningsfasen tager det alvorligt, når man f.eks. skal indrette en operationsstue. Alt udstyr skal placeres og specificeres så hensigtsmæssigt som muligt for det personale, der skal anvende det.

Den udfordring løser han ved altid at tage derud, hvor det foregår og tale med sygehuspersonalet og spørge. Selv de mindste ting, man kan optimere på et lille areal, kan spare personalet for vigtige minutter.

Det motiverer Carsten, og i øjeblikket arbejder han med byggeprogram og designkrav til spændende hospitalsprojekter som nyt protoncenter på Radiumhospitalet i Oslo, Bispebjerg Hospital, Akutbyggeri og Dansk Center for Partikelterapi.