Employee on a construction site. Rasmus Gade Midtiby (RGM)
Miljøplanlægger Rasmus Gade Midtiby arbejder blandt andet med genbrug af mursten.
Mød en medarbejder

Rasmus puster nyt liv i gamle byggematerialer

Flere ældre bygninger ved Rigshospitalet skal rives ned for at give plads til et nyt børnehospital. Miljøplanlægger Rasmus Gade Midtiby arbejder for, at det meste kan genbruges og genanvendes uden at miste værdi.

”I den perfekte verden har vi ressourcetætte systemer, hvor affald er noget, der hører fortiden til,” fortæller miljøplanlægger Rasmus Gade Midtiby. For ham er dette et ideal, der gennemsyrer hans arbejde i NIRAS.

Ressourcekortlægger byggematerialer

I de to år, Rasmus har været i NIRAS, siden han blev færdig som miljøplanlægger fra RUC, har han arbejdet med at genbruge og genanvende materialer. Det gør han blandt andet på et større nedrivningsprojekt på Rigshospitalet i København, hvor der skal gøres plads til et kommende børnehospital.

Her ressourcekortlægger han byggematerialer, der har potentiale for genbrug og genanvendelse, med det formål at finde en ny funktion til dem, så de undgår at ryge til deponi, forbrænding eller såkaldt downcycling.

”Ofte, når man bygger nyt, skal noget eksisterende rives ned. Derfor er det oplagt at se på, hvad der kan genbruges, så man undgår et unødigt spild af ressourcer. Jo flere materialer, der bibeholder sin funktion i form af enten direkte genbrug eller genanvendelse, jo færre kostbare råmaterialer skal vi hive op af jorden,” fortæller Rasmus.

Når man for eksempel knuser en tagsten for at bruge den til noget andet, mister stenen sin oprindelige funktion, og al den energi og økonomi, der er lagt i materialet, går tabt. 

Genbruger granitblokke og konstruktionstræ

Han mener, at det er vigtigt at sætte skub i udviklingen af genbrug og genanvendelse på grund af det ressourcemæssige perspektiv – noget, som FN’s verdensmål sætter fokus på med for eksempel SDG 12, der handler om bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre.

Kortlægningen af de gamle bygninger ved Rigshospitalet er kun lige begyndt, men det er allerede lykkedes at genbruge granitblokke fra trappeopgange og facader samt bjælker og lægter til nye konstruktionsformål.

Potentialet for genbrug og genanvendelse er med andre ord enormt – også selvom nogle materialer er sværere at håndtere end andre.

”Mursten, vinduer og gamle døre er lette at genbruge, mens gasbeton og tagsten typisk ikke er særligt eftertragtede. Der findes ikke noget marked for gasbeton endnu, og markedet for tagsten er først ved at tage form. Som det også ofte er med byggematerialer, er de mest eftertragtede dem, der har en vis patina og historisk værdi,” fortæller Rasmus.

Genbrug uden downcycling

Han håber i den forbindelse på at genbruge 2.500 m2 gamle tagsten fra nedrivningsprojektet på Rigshospitalet som tagsten igen eller for eksempel til facadebeklædning.

At tagstenene netop bibeholder sin funktion i form af direkte genbrug, falder i tråd med et vigtigt aspekt af bæredygtighed ifølge Rasmus:

”Når man for eksempel knuser en tagsten for at bruge den til noget andet, mister stenen sin oprindelige funktion, og al den energi og økonomi, der er lagt i materialet, går tabt. Den er blevet downcycled til et knust materiale, som formentlig aldrig bliver til et materiale af merværdi igen.”