Selfie of Tor Jörgensen on ski trail
Selv da Tor boede i Tanzania og Kenya, tog han stadig jævnligt på skiferie. Lidt finne er der i ham. Vejret er dog generelt bedre i Østafrika.

NIRAS’ talentprogram gør Tor til specialist i udviklingsrådgivning

I løbet af det sidste års tid har Tor Jörgensen boet i Serbien, Finland og Zambia som en del af NIRAS Young Professional Academy. Om få uger tager han til Kenya, hvor han skal arbejde i konfliktområder og vil blive yderligere udfordret på sin kulturforståelse og samarbejdsevner.

Tor Jörgensen er finsk. Men han har kun boet i Finland i otte af sine 29 leveår. Det meste af barndommen og ungdommen har han brugt i Tanzania samt Kenya, og lige nu har han base i Beograd – når han da ikke er udsendt for at arbejde på et af NIRAS’ udviklingsprojekter rundt om i verden.

Erfaringerne fra det store udland og hans sproglige evner passer godt med Tors ambitioner for fremtiden: Han vil gerne specialisere sig i at rådgive om udvikling i potentielle konfliktzoner. Især vil han gerne tilbage og arbejde i Østafrika.

“Østafrika er på en måde ‘hjem’ for mig,” forklarer han, “så derfor vil jeg gerne finde en professionel vej tilbage dertil.”

Fra generalist til specialist

Tor har en bachelor i Political Science fra Nairobi og en kandidat i Conflict, Security and Development fra University of Sussex i Storbritannien.

Men hans universitetsuddannelse havde primært gjort ham til en generalist, og Tor ville være specialist.

Derfor tog han i 2017 beslutningen om at ansøge om optagelse på NIRAS Young Professional Academy (NYPA) – et to-årigt talentprogram, der forbereder deltagerne til en karriere inden for international udviklingsrådgivning.

Teori i Beograd…

Programmet består af omkring 30 procent teori og 70 procent praktisk erfaring.

De teoretiske moduler foregår i Beograd. Her lærer deltagerne om modaliteter, udbuds- og tilbudsprocesser, interkulturel kommunikation og mere. Derudover mødes deltagerne også uden for “klasseværelset”, når de er sammen i Beograd, som er en livlig by for unge.

”Vi bruger al vores tid sammen, når vi er i Serbien. På en måde er det helt intimt, og jeg synes, vi er blevet rigtig gode venner. Når vi er udsendt til projekter, holder vi også kontakt via Skype-møder hver anden uge for at høre, hvordan det går,” Tor says.

… Praktisk erfaring i den store verden

Udsendelserne til projekter afstemmes så vidt som muligt efter, hvor den enkelte deltagers interesser og evner ligger.

Tor’s første udsendelse var til hans ophav, Finland, hvor han bistod NIRAS-teamet med komplekse EU-udbud.

Anden udsendelse gik til Zambia, hvor han også arbejdede med udbudsprocesser, men hvor fokus var på mindre virksomheder og alle projekterne i det hele taget var mindre.

”Jeg analyserede markedet, fandt projekter, sammensatte arbejdsgrupper, indsamlede data og skrev masser af materiale. Masser af skrivearbejde!” griner Tor.

For tiden er han i Beograd, men om få uger går turen til Kenya, hvor han regner med opgaver, der passer endnu bedre med hans karriere-ønsker:

”Jeg kommer til at arbejde endnu mere med konfliktområder og håndteringen af dem i min dagligdag.”

Tillidsfulde kolleger

For Tor har en af de største overraskelser ved at deltage i NYPA indtil videre været at opleve, hvor meget tillid mere erfarne kolleger har udvist:

”Måden, arbejdslivet her er struktureret på, har gjort et stort indtryk på mig. Alle døre er altid åbne, og alle har tid til at tale. Det er et meget utraditionelt hierarki. Alle stoler på hinanden og på, at andre tager initiativ og ansvar, så der er ikke noget micro-managing.”

Efter NYPA håber Tor i første omgang selv på at blive en del af NIRAS’ stab.

”Men senere i min karriere håber jeg da også, at den specialisering, jeg nu har påbegyndt i NYPA, vil give mig flere muligheder i den international rådgivningsbranche.”

Læs mere NIRAS Young Professional Academy

Læs mere NIRAS og udviklingsrådgivning