Mød en medarbejder

Marinbiologen, der ønskede sig køkkenhave til søs

Per Andersen er seniorspecialist hos NIRAS og arbejder til dagligt primært med at overvåge de danske farvande. Per holder øje med udviklingen af bl.a. plankton, giftige alger og vandkvalitet både for den kommercielle muslingeindustri, men også for havbrug og Miljøstyrelsen.

At Per i sin tid valgte at blive marinbiolog, kom ikke som en overraskelse for nogen. Interessen for havet har Per haft med sig siden barndommen, hvor tiden i familiens sommerhus på Djursland altid gik med fiskeri og naturekspeditioner. Efter en ph.d. i marinbiologi i 1977 med fokus på mikrobiologi i havet blev Per rådgiver og var med til at skabe det overvågningsprogram for giftige alger, som muslingeindustrien stadig bruger i dag.

På et tidspunkt i livet var Per lige ved selv at blive deltids-muslingeproducent i Limfjorden. Men rådgiverjobbet var svært at opgive, og derfor måtte han opfinde en anden måde, så de to ting kunne forenes. Det var her, at ideen om en foreningsbaseret hav-køkkenhave opstod. Det blev startskuddet. Siden har Per bl.a. været med til at starte den første havhave i Ebeltoft Vig og Fjord Haverne i Limfjorden.

Den moderne kolonihave til søs

Der bliver fortsat bygget på havnearealer i mange af Danmarks større byer. Her ser Per den oplagte mulighed for at inddrage havhave-konceptet. De kan bidrage med attraktive aktiviteter i nærområdet og kan ”brande” kommunen ved at være med til at dyrke moderne, bæredygtige fødevarer. Med en historisk, dansk tradition for foreningsbaserede lokalt forankrede nyttehaver kan hav-køkkenhaverne blive fremtidens kolonihave. En bæredygtig nyttehave, der samtidig fremelsker interessen for hav og miljø både blandt lokale beboere, men også i oplevelsesregi for de ofte mange turister, der hvert år besøger Danmarks kystzonekommuner.

System.ArgumentNullException: Missing Content from Picture. Use Umbraco.Picture(IPublishedContent)
Parameter name: Content
  at Our.Umbraco.Picture.Models.TypedPictureElement..ctor(IPublishedContent content, String propertyAlias, ImageCropMode imageCropMode) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\Models\TypedPictureElement.cs:line 22
  at Our.Umbraco.Picture.TypedPictureExtensions.Picture(UmbracoHelper helper, IPublishedContent content) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\TypedPictureExtensions.cs:line 24
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Media.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Hav-køkkenhaven er den oplagte platform for undervisning og formidling. Ifølge Per kan de blive en øjenåbner for det, der foregår under havets overflade og bidrage til flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Når først man får hovedet ned under havets overflade og begynder at interessere sig for, hvordan det går med muslingerne og tangen, så begynder man at få øjnene op for vandmiljøet og de problemer og muligheder, der er for at påvirke vores ressourcer

Per Andersen, NIRAS - idémanden bag hav-køkkenhaverne

Som seniorspecialist hos NIRAS er Per også med som rådgiver, når der skal etableres hav-køkkenhaver i kommunernes udviklingsplaner. Hav-køkkenhaven er et simpelt og oplagt element at indarbejde, når man udvikler kystzonerne med fx havnebade, bådebroer og andre oplevelsesfaciliteter.

”Vi yder også støtte til nye havhaveforeninger i forbindelse med fx opstart, indhentning af tilladelser og dialog med kommuner. Det kan vi, fordi vi har prøvet det før og har stor ekspertise i havmiljø og etablering samt drift af hav-køkkenhaveprojekter”, fastslår Per. 

 

CO2-fri bacon

Privat er Per bestyrelsesmedlem for Havhaven Ebeltoft Vig. I forening har op mod 100 borgere siden 2012 været sammen om den havbaserede køkkenhave. Havhaven dyrker sukkertang, blåmuslinger og har også succes med at få østers yngel til at overleve. Forud for den nu velfungerende forening er der lagt meget arbejde i at finde det rigtige sted til havhaven, udarbejde ansøgninger og købe grej. Alt sammen opgaver, hvor Per velvilligt har stillet sin ekspertise til rådighed.

”Lige nu overvejer vi at lave forsøg med at dyrke bacon derude, ja altså havets bacon - rødalgen søl,” siger Per og fortæller, at der er mange spændende muligheder for hav-køkkenhaverne i fremtiden – både til gavn for miljø, turisme og lokalt forankret foreningsliv.

System.ArgumentNullException: Missing Content from Picture. Use Umbraco.Picture(IPublishedContent)
Parameter name: Content
  at Our.Umbraco.Picture.Models.TypedPictureElement..ctor(IPublishedContent content, String propertyAlias, ImageCropMode imageCropMode) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\Models\TypedPictureElement.cs:line 22
  at Our.Umbraco.Picture.TypedPictureExtensions.Picture(UmbracoHelper helper, IPublishedContent content) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\TypedPictureExtensions.cs:line 24
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Media.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19
System.ArgumentNullException: Missing Content from Picture. Use Umbraco.Picture(IPublishedContent)
Parameter name: Content
  at Our.Umbraco.Picture.Models.TypedPictureElement..ctor(IPublishedContent content, String propertyAlias, ImageCropMode imageCropMode) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\Models\TypedPictureElement.cs:line 22
  at Our.Umbraco.Picture.TypedPictureExtensions.Picture(UmbracoHelper helper, IPublishedContent content) in c:\Repositories\github.com\Our.Umbraco.Picture\src\Our.Umbraco.Picture\TypedPictureExtensions.cs:line 24
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Media.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\niras\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19