Portrait of woman in the forest. Lonnie Frøjk (LOF)
Mød en medarbejder

Lonnie arbejder med bæredygtig og helhedsorienteret vandforvaltning

Lonnie Frøjk leverer skræddersyet viden om vand til kommunerne. Med BEST Vandløb & Natur – et værktøj til beslutningsstøtte – er ambitionen at give kommunerne det bedste grundlag, når der skal tages beslutninger om fremtidens vandforvaltning.

Beslutningsstøtteværktøjet BEST Vandløb & Natur er et hjertebarn for Lonnie. Det stiller store mængder data til rådighed for fagfolk i kommunerne, der arbejder med grundvand, vandløb og natur. Det er data, som det ellers tager lang tid at tilgå, samle og kvalificere. Værktøjet sparer tid og giver overblik, så medarbejderne i kommunerne i stedet kan bruge deres ressourcer på at sætte deres faglighed i højsædet og i spil.

Samarbejde på tværs i kommunerne

BEST VN er ikke en facitliste men et værktøj, der stiller data til rådighed, så de i kommunerne kan træffe beslutninger om vandforvaltning på et solidt grundlag, fortæller Lonnie.

Systemet samler data om alt fra drikkevand til natur og vandløb i ét værktøj, så de parametre, der påvirker forvaltning af vand, er medregnet, når kommunerne skal tage beslutninger om fremtidens vandforvaltning.

Værktøjet hjælper derfor kommunerne med at tænke på tværs i deres organisationen og sikrer samarbejdet internt. BEST VN giver overblik, så kommunerne kan forvalte vand intelligent og tage hensyn til både grundvand, vandløb og natur nu og i fremtiden.

Bindeled mellem kommunerne

Alligevel ringer kommunerne til Lonnie for at få gode råd, når det kommer til vandforvaltning. Derfor formidler hun kontakt mellem kommunerne, så de kan udveksle erfaringer. Og hvis hverken hun eller en anden kommune kan hjælpe, gennemsøger hun sit netværk for at finde en, der kan. Lonnie tror nemlig på, at videndeling og erfaringsudveksling er essentielt i fremtidens vandforvaltning.

Netop derfor fik hun for et par år siden idéen til at holde webinarer for brugerne af BEST VN. Det giver to klare fordele:

”Dels kan vi og brugerne hurtigt udveksle erfaringer og diskutere topaktuelle emner. Dels er der en planlagt webinarrække, hvor NIRAS har mulighed for at dele viden, som vi håber, er til gavn for brugerne,” siger Lonnie. 

Nogle af webinarerne bliver optaget, så de efterfølgende kan ses af dem, der ikke kunne være med på dagen. På den måde kan de også bruges som små brush-up-kurser efterfølgende.

Lonnie Frøjk er afdelingsleder i NIRAS, og som uddannet geolog har hun siden 2013 arbejdet med og udviklet beslutningsværktøjet BEST VN.