Man in NIRAS working gear standing on top of a building.  Anders Klingberg Müller (AML)

Kunsten at være udlånt til en kunde

Anlægsingeniør Anders Müller fra Nykøbing F.-kontoret er udlånt på fuld tid til Vejdirektoratet som tilsynsførende for Nykøbing omfartsvej. En af udfordringerne er at pleje forbindelsen til NIRAS-kolleger.

"Hvis ikke jeg kendte ordet 'nej', kunne jeg nemt have en 70 timers arbejdsuge."

Det siger anlægsingeniør Anders Müller, der normalt arbejder på NIRAS' lokalkontor i Nykøbing Falster, men som siden september 2012 har været udlånt på fuld tid til Vejdirektoratet som tilsynsførende på et stort vejprojekt.

Han uddyber:

"I princippet kunne jeg godt lukke døren til NIRAS de næste to år, da jeg jo arbejder på fuld tid i Vejdirektoratet. Men jeg ønsker at bevare kontakten for ikke at blive glemt af mine kolleger. For når man arbejder på et lokalt kontor, er man lidt sårbar: Enten har man for lidt at lave, fordi man ikke er synlig for sine kolleger på hovedkontoret. Eller også har man for meget at lave, fordi alle slags opgaver fra lokalområdet lander på ens bord."

"Så det handler om at kunne balancere mellem nogen gange at sige nej til sine kolleger med hensyn til opgaver og hjælp og samtidig få plejet sit netværk, så folk ikke spørger, 'hvem er han?', når jeg kommer tilbage i NIRAS i starten af 2015."

Ny omfartsvej ved Nykøbing Falster

Opgaven for Vejdirektoratet går ud på at føre tilsyn med en ny omfartsvej ved Nykøbing Falster. Herunder også en ny banebro for togtrafikken mellem København og Hamborg.

Arbejdet med omfartsvejen er ikke ny for Anders Müller, idet han som medarbejder i det daværende Storstrøms Amt var med til at udarbejde et såkaldt regionplanstillæg for projektet i 2006.

Mange tilbud fra begge arbejdspladser

Som det faglige tilhørsforhold er det sociale aspekt ved at være tilknyttet to arbejdspladser også en udfordring.

"Jeg kan indimellem godt føle mig lidt 'stresset' over de mange tilbud om faglige og sociale arrangementer, jeg bliver inviteret til fra begge arbejdspladser. Også her er det en kunst at sige nej. Omvendt skal jeg passe på ikke at afskære mig selv for muligheden for at kunne brande NIRAS og mig selv over for potentielle kunder og samarbejdspartnere. For det er jo ofte i uformelle sammenhænge, man finder ud af, hvem hinanden er og får udvekslet kompetencer, som dermed kan bane vejen for et fremtidigt samarbejde."

Faglig udvikling i Vejdirektoratet

Anders Müller understreger, at han er glad for sit arbejde i Vejdirektoratet.

"Selvom jeg godt kan savne samværet med mine kolleger på Nykøbing Falster-kontoret – især fordi vi griner meget – er det både udviklende og interessant at arbejde for Vejdirektoratet. For ud over at arbejde med en spændende og sjov opgave er der også mange dygtige kolleger i organisationen og muligheder for at deltage i interne fagseminarer."