Male employee.  Stefan Schmidt (STS)

”Kunden skal udfordres – helst ud over kanten”

Projektleder Stefan Schmidt tænker ud af boksen og samler derefter byggeklodserne i sine projekter.

Fremtidens vandværk ligger i Truelsbjerg nord for Aarhus.

Ud over friskt drikkevand nyder beboerne i lokalområdet den arkitektoniske perle, og kan som gæster eller forbipasserende følge vandets vej rundt i bygningen. Visionen er at lære tørstige ganer, at vand er noget, vi låner af naturen.

Med projektleder og ingeniør Stefan Schmidt ved hovedhanen har NIRAS været bygherrerådgiver for projektet, som vandeksperter og kunden Aarhus Vand mener, flyttede branchen mod nye standarder inden for tekniske vandløsninger.

LÆS MERE: Truelsbjerg Vandværk er state of the art og en lækker vandoplevelse

Rejsen med kunden er vigtig

Når et projekt lander på projektlederens skrivebord, inviterer han kunden til en workshop om ambitioner for projektet. Der skal tænkes ud af boksen og hentes inspiration fra andre brancher, teknologier og lignende projekter i både ind- og udland.

”Jeg vil flytte grænser og tage ambitionerne helt derud, hvor kunden ikke havde forestillet sig, at vi kunne havne. Bagefter må vi så gå et stykke ad vejen tilbage igen for at stå med et helt klart mål for projektets ambitioner, og hvad der kan lade sig gøre. Men rejsen er vigtig,” siger han.

Skarp faglighed

Frem for færdigpakkede projekter skal kunderne have innovative løsninger, som de selv er med til at formulere. Men det betyder ikke, at processen er fyldt med skæg og blå briller.

Stefan Schmidts kompetencer som projektleder kan beskrives som en trekant, hvor kunderelationer og ledelsesevner udgør hver deres spids. Den sidste spids er høj faglighed. Og den skal i Stefans optik være skarp. Både når det angår ham selv og kollegerne.

”Den mest effektive projektgruppe består af et snævert hold. Til gengæld tør vi i NIRAS hive højt specialiserede folk ind, både eksterne og interne, som kan bidrage lige præcis på dette sted i udviklingsfasen,” forklarer han.

Kræver også systematiske profiler

Ved at inddrage højt kvalificerede kollegaer bliver ideer testet. Udfordringen for projektlederen er at holde den røde tråd, især gennem udviklingsfasen, hvor intet må dræbes. Det kræver dygtige systematiske profiler, som forstår at sætte det hele sammen. Den model brugte Stefan i projektet Truelsbjerg Vandværk.

Udnytter tværfaglighed

Stefan er den type leder, der har et stærkt værdisæt med på arbejde. Hver dag.Det skal være sjovt og udfordrende at gå på arbejde. Det er nemlig lige så vigtigt for Stefan, at man internt i NIRAS rykker sig, som at projektlederen inspirerer og rykker projektet hos kunden.