Employee portrait of a man.  Bent Sømod (BSOM)
Mød en medarbejder

Fra bygherre til miljørådgiver: ”Der er mere dynamik og kortere deadlines”

At navigere rundt i store projekter er dagligdag for projektleder og miljørådgiver Bent Sømod. Med køligt overblik styrer han alt fra store vindmølleprojekter til Baltic Pipe-gasledningen i Lillebælt.

I 2025 producerer to nye vindmølleparker i Øresund strøm til hele København. Det indledende arbejde mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad er i fuld gang med projektleder Bent Sømod bag roret. NIRAS vurderer miljøkonsekvenserne for hver af de to parker, før et eventuelt byggeri kan gå i gang, så der er meget på spil.

”Vindmølleparkerne skal bygges med så lille en påvirkning på det omgivende miljø som muligt inden for alle områder. Blandt andet undersøger vi, hvordan de påvirker de tusindvis af fugle, der holder til på øen Saltholm, og de mange fly fra Københavns Lufthavn,” fortæller han.

Det store projekt er blot et af mange, som Bent har stået i spidsen for i løbet af sin 29 år lange karriere. Han har arbejdet i henved alle funktioner inden for grønne løsninger, og han ved, hvad det kræver af både bygherre og rådgiver at styre store projekter sikkert i havn.

Bygherren og marsvinene

Blandt andet har han arbejdet med marin biomasse i Danmarks Miljøundersøgelser, infrastruktur i COWI og store vindmølleprojekter i Energinet. Som projektledende bygherre i Energinet, der drifter og anlægger overordnet energiinfrastruktur i Danmark, havde han også til opgave at modne Baltic Pipe-gasledningen, der skal gå tværs igennem Fyn og Lillebælt.

”Som bygherre strækker de store projekter sig over mange år. Her lærte jeg også, at konflikthåndtering er en essentiel del af processen, når tidshorisonten er lang, og budgettet er stort. Det er utroligt tilfredsstillende at løse hårdknuder mellem myndigheder, rådgivere og bygherre. Mange gange handler det ikke om processen, men om de helt præcise vurderinger,” fortæller Bent, som var med til løse en hårdknude om Baltic Pipe’s påvirkning af marsvinene i Lillebælt.

Projektleder ind til benet

De gigantiske projekter var dog også det, der drev ham videre til NIRAS. I rådgiverbranchen er deadlines på projekterne hurtigere overstået og mere dynamiske, påpeger han.

Jeg er projektleder ind til benet og elsker bindeleddet mellem kunderne og teamet.

Bent Sømod

”Derfor får jeg også større udbytte af at være i projekter, som ikke strækker sig over ti år ligesom i bygherrebranchen,” fortæller han og fortsætter:

”Når man kommer til en ny organisation, er der gode muligheder for at udvikle sig fagligt. Dét har jeg fået i NIRAS, hvor jeg blandt andet beskæftiger mig med flytrafik på HOFOR-projektet. Den flade struktur med omstillingsparathed og fokus på kunden giver en dynamisk og smidig arbejdsgang, som jeg er rigtig glad for.”