Senioringeniør til planlægning og design af broer

Vi har travlt med at projektere veje, jernbaner og broer i Norge og er også godt i gang med brorenoveringsprojekter for flere kommuner samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Vi har derfor behov for at styrke vores organisation inden for broområdet og søger en faglig stærkt funderet kollega.

Jobbet
Som en del af broteamet får du følgende roller og opgaver:
• fagansvarlig i forbindelse med planlægning og projektering af broprojekter
• fagspecialisering og -ledelse af broprojekter alt efter interesse og kvalifikationer
• design og beregninger af beton- og stålbroer
• virke som mentor for yngre kollegaer
• kundekontakt og deltagelse i forretningsudviklingen af broområdet

Du bliver ansat i vores afdeling for Broer og Tunneler på NIRAS’ kontor i Allerød, som er en del af et reorganiseret fagfælleskab inden for Marine anlæg, Geoteknik, Tunneler og Broer, der har ca. 120 medarbejdere. Du vil få god mulighed for indflydelse i udviklingen af broområdet i den reorganiserede afdeling, som har 100 % fokus på broer og tunneler.

Din profil
Vi forventer, at du er civilingeniør med minimum 10 års erfaring og har erfaring med flere af følgende områder:
• solid statisk forståelse og erfaring med projektering af broer
• udnyttelse og optimering af eksisterende broers bæreevnekapacitet herunder også parametrisk design
• større tværfaglige anlægsprojekter
• norske broprojekter

Desuden forventer vi, at du arbejder engageret, tager et aktivt ansvar og er interesseret i at udvikle dit fagområde.

Vi tilbyder
Vi har et åbent, tværfagligt og uformelt arbejdsmiljø med et stort samarbejde på tværs af teams og forretningsenheder. Vi lægger vægt på holdånd, initiativ, et højt fagligt niveau, engagement, humor og retten til at være et helt menneske.

Du får masser af gode muligheder for at påvirke din egen udvikling både personligt og fagligt i et inspirerende samarbejde med dygtige kollegaer.

Herudover tilbyder vi:
• ansættelse i en flad organisation med deraf følgende hurtige beslutningsgange og fleksibilitet
• sparring i et stærkt, fagligt team med erfarne kollegaer
• faglige netværk, der løfter både din og vores faglige udvikling
• mulighed for at arbejde i internationale projektteams
• et voksende forretningsområde med gode karrieremuligheder
• gode ansættelsesvilkår og en fleksibel lønpakke med tilvalg af personalegoder
• samvær med kolleger, f.eks. i en af vores mange klubber med sportslige, kulturelle og sociale aktiviteter som orienteringsløb, badminton, ski, øl-brygning, kunst, vin og mange flere.

Ring, og lad os tale om mulighederne
Lyder det som noget for dig, er du meget velkommen til at ringe til afdelingsleder Charlotte Rostgaard Johannsen på tlf. +45 2923 8733. Du er selvfølgelig også velkommen til at søge jobbet direkte og online på niras.dk ved at klikke på linket under ”Søg jobbet her” og vedhæfte din ansøgning og CV.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier – vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.