Afdelingsleder for rådgiverteam, spildevandsrensning

Er du en forretningsorienteret og proaktiv leder med erfaring inden for spildevandsrensning? Kommunikerer du solidt og danner følgeskab på dine idéer og visioner? Så har NIRAS en god karrieremulighed til dig.

Nu har du mulighed for at stille dig i spidsen for en nyoprettet afdeling med nogle af Danmarks dygtigste rådgivere og specialister inden for renseanlæg og spildevand. Vi søger en proaktiv afdelingsleder med solid faglig forankring, som kan bidrage til den fortsatte kommercielle og faglige udvikling af forretningsområdet.

Så har du forretningsforståelsen, det gode netværk og evnen til at opbygge og bevare relationer internt såvel som eksternt? Den nyoprettede stilling som afdelingsleder er nemlig en unik mulighed for dig til at fortsætte din ledelsesmæssige udvikling og skabe resultater, der giver genlyd.

Skab national og international vækst
Din afdeling består lige nu af 12 specialister inden for spildevandsrensning, som arbejder med salg, markedsføring, projektledelse, design, projektering, udbud og rådgivning i forbindelse med renovering og nyetablerede renseanlæg. Hertil kommer ca. 10 faglige specialister vest for Storebælt, som der er en høj grad af samarbejde med.

Afdelingen leverer for nu primært løsninger til de danske forsyninger. Men du skal være med til at forfølge vækstmuligheder ud i det globale marked for behandling af industrispildevand, ligesom vækst i de skandinaviske lande er en del af strategien.

Med reference til forretningschefen er du ansvarlig for afdelingens drift og udvikling, blandt andet at afdelingen lever op til sine kommercielle mål. Den opgave skal du løfte i tæt samarbejde med andre ledende profiler i afdelingen. Arbejdsstedet er i Holbæk eller Allerød, men som afdelingsleder skal du være synlig begge steder.

Du får mange spændende opgaver:

  • At udvikle din afdeling gennem ansættelser og løbende kompetenceudvikling af medarbejderne
  • Ansvar for kontraktforhold, projekt- og økonomistyring
  • At arbejde målrettet med relevante handlingsplaner for udvalgte indsatsområder – for eksempel implementering af nye ydelser
  • At deltage i udvikling og eksekvering af NIRAS’ mange tværfaglige opgaver og initiativer
  • At være sparringspartner i salgsarbejdet og anspore medarbejderne til at deltage aktivt i det
  • At have løbende kontakt med relevante aktører og kunder
  • At administrere ressourcerne på det daglige plan og i forhold til udvikling af afdelingen

Om dig
Vi regner med, at du har en relevant faglig baggrund med uddannelse som ingeniør eller anden akademisk uddannelse. Din faglige erfaring skal være solid inden for spildevandsrensning, hvor du eksempelvis har beskæftiget dig med rådgivning, personaleledelse og projektledelse i Danmark og/eller internationalt.

Du skal trives med strategiplanlægning og ressourcestyring samt have en empatisk tilgang i din ledelse af vidensmedarbejdere på et højt niveau. Vi går efter en synlig og tillidsvækkende leder, som er vant til at lede specialistteams med en moderne, motiverende og inkluderende ledelsesstil.

Interessen for og indsigten i spildevandsrensning er helt central, og det er et must, at du har opdateret viden om både markedstendenser, mennesker, organisationer og den teknologiske udvikling inden for området.

Job i NIRAS
Miljøet i NIRAS er åbent, dynamisk og agilt og beslutninger træffes løbende i samråd med kollegaer og kunder. Samarbejde på tværs af organisationen med de øvrige afdelingsledere samt med dit kompetente netværk er derfor en naturlig del af din hverdag. NIRAS har en stærk position i markedet, og det er din opgave at sikre, at denne position fastholdes og udvikles gennem din afdelings stærke og professionelle leverancer i Danmark såvel som internationalt.

Vil du høre mere om stillingen? Kontakt Jens Brandt Bering, forretningschef i Vand & Forsyning, på telefon 2141 8303 eller mail JENS@niras.dk. Eller søg stillingen nu online på niras.dk/job og vedhæft din ansøgning ogCV– sidste frist for ansøgning er 31.12.2018, men vi behandler ansøgninger løbende.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier – vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.