Vil du arbejde i krydsfeltet mellem teknik, proces, industri og miljø?

Vi har travlt med at rådgive industrikunder,  nationalt og internationalt, i forhold til at løse mange forskellige udfordringer omkring  spildevandshåndtering samt drift og optimering af deres renseanlæg. Opgaverne relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold såsom tilslutningstilladelser og miljøgodkendelser. Endvidere kan der være opgaver i forhold til valg af renseteknologier og -processer, hvor et eksisterende anlæg skal justeres og optimeres, eller hvor et nyt anlæg skal designes, udbydes, opføres og indkøres. Vores typiske kundesegment  er slagterier, mejerier, fiskeforarbejdningsindustrien, medicinalvirksomheder og bryggerier.

Opgaverne er meget forskellige i indhold og omfang, men løses stort set altid i et team på tværs af fagligheder og geografier i hele NIRAS. Du vil ligeledes få et tæt samarbejde med vores renseanlægsspecialister, der bl.a. varetager projekter for de kommunale forsyninger.

Dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil være meget forskelligartede, men noget af det, som du kan se frem til at arbejde med er:

 • Myndighedsbehandling såsom miljøansøgninger og tilladelser
 • Udbudsdokumenter
 • Renseteknologier til forskellige typer spildevand
 • Procesoptimering på renseanlæg, med vægt på kemiske og biologiske processer
 • Markedsudvikling og tilbudsskrivning
 • Projektledelse
 • On-site gennemgang, tilsyn, tilstandsvurderinger og lignende.

Din profil

Du har et stærkt fagligt fundament med en baggrund som biolog, kemiker eller ingeniør (indenfor bioteknologi, miljø eller kemi).

Du har særlig erfaring indenfor procesoptimering og -udvikling med fokus på biologiske og kemiske processer, og har ligeledes blik for samspillet mellem energi, ressourcer, miljø og økonomi. Du har et fortsat ønske til faglig fordybelse indenfor dit ekspertiseområde, kombineret med lyst til og erfaring med projektledelse.

Du skal have mindst 10 års erhvervserfaring inden for området fra privat rådgivning eller industrien. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejder omkring industrisegmentet. Som person har du en god situationsfornemmelse og bidrager selv til den gode stemning. Du er proaktiv og i stand til at bevare overblikket - også når det går lidt stærkere end planlagt.

Du har:

 • et grundlæggende kendskab til produktionsprocesser hos levnedsmiddelindustrien
 • solid erfaring med procesforståelse (biologiske og kemiske processer) i relation til renseteknologi og renseløsninger
 • tilstrækkelig indsigt til at kunne foretage procesberegninger for at kunne vurdere et renseanlægs tilstand
 • engagement og interesse i at levere et godt produkt hver gang
 • en høj grad af ansvarsfølelse
 • gode formuleringsevner i skrift og tale og lysten til skriftlig formidling
 • gode samarbejdsevner og forståelse for at søge og give sparring hos/til kolleger og andre
 • behersker engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, der består af ingeniører, biologer og kemikere, og kommer til at arbejde i et udfordrende og motiverende miljø, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, når vi udvikler vores forretning samtidig med, at vi har et afslappet og uformelt arbejdsmiljø med plads til humor. Vi arbejder tværfagligt med andre forretningsenheder i ind- og udland, og du får gode muligheder for selv at præge dit jobindhold og din faglige udvikling.

Du får base på NIRAS’ kontor centralt i Aarhus.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af disse tre afdelingsledere; Thomas Jensen (tlf. 60 34 09 48 og tmsj@niras.dk), Niels Henriksen (tlf. 29 48 33 95 og nih@niras.dk) eller Lene Larsen (tlf. 30 78 75 88 og lla@niras.dk).

Ansættelsessamtaler gennemføres løbende. 

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.