Erfaren grundvandsmodellør der har samspil mellem overflade- og grundvand for øje

Har du evnen til at overskue komplekse datamængder og problemstillinger? Og har du erfaring i at kortlægge vandressourcer? Så har vi en god karrieremulighed til dig.

NIRAS er én af Danmarks mest kvalificerede rådgivere inden for bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen. Vores ekspertise går på tværs af kortlægning, benyttelse og beskyttelse af grundvand. Opgaverne bliver flere, og vi mangler en mere på holdet.

Afdelingen

Uanset hvor du bor, har vi jobbet til dig. Vores to afdelinger, der arbejder med grundvand, dækker hele Danmark, og vi arbejder tæt sammen. Derfor kan du blive en del af et dedikeret, fagligt fællesskab på vores kontorer i både Allerød, Holbæk, Odense, Aarhus eller Aalborg.

Du bliver en del af et stærkt hold på omkring 50 kolleger. Vi arbejder for at sikre og beskytte vores fælles, fremtidige drikkevand, for at kortlægge grundvandsressourcen og for at håndtere grundvand i større infrastrukturprojekter samt overfladevandsprojekter i forbindelse med klimatilpasning.

I vores hverdag prioriterer vi teamudvikling på tværs af geografi højt sammen med videndeling. Fællesskabet er i højsædet, og vi tror på, at de mest effektive og innovative løsninger findes på tværs af fagligheder. Derfor vægter NIRAS samarbejde og kendskab til kunder, projekter og kolleger højt.

Jobbet

Vi er en del af NIRAS’ Vand og Forsyning, hvor vi arbejder med komplet rådgivning på tværs af forsyningsområdet. Det er vores ambition at være de dygtigste rådgivere inden for håndtering af vand, og derfor skal du brænde for at arbejde på tværs.

Dine primære opgaver vil omfatte:

 • At opstille grundvandsmodeller primært i MikeShe, Modflow og FEFLOW
 • At arbejde med grundvandshåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter
 • At udarbejde potentialekort
 • At designe kildepladser og kildepladsvurderinger
 • At vurdere påvirkninger fra vandindvinding
 • At tolke moniteringsresultater
 • At foretage ressourcevurderinger – herunder planlægning og tolkning af prøvepumpningsresultater
 • At opbygge og vedligeholde kunderelationer – primært til forsyningsselskaber og kommuner
 • At kommunikere resultater og metoder både skriftligt og mundtligt, så de er lette at forstå
 • At oplære yngre kolleger på projekter

Profil

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse som ingeniør, hydrogeolog eller lignende
 • Har minimum 5 års erfaring med grundvandsmodellering
 • Har relevant erfaring med at kortlægge vandressourcer samt stor erfaring med vandets kredsløb
 • Har evnen til at overskue komplekse datamængder og problemstillinger
 • Tænker innovativt og tværfagligt

Erfaring med automatisering af databehandling via f.eks. MATLAB eller egne programmer er en fordel, men ikke en nødvendighed. Erfaring med overfladevandsmodellering er også en fordel, men heller ikke en nødvendighed.

Kom med på ’mission bæredygtighed’

NIRAS’ mission er at sikre bæredygtig udvikling – både for vore kunder og for samfundet generelt. Vi leverer 'next generation consultancy'. Det betyder, at vi er frontløbere inden for bæredygtige og helhedsorienterede løsninger. Lige nu ligger der mange spændende projekter i vores pipeline. Vil du med på missionen, og vil du være en del af next generation consultancy? Kom til NIRAS og hjælp med at sikre en bæredygtig fremtid.

Hos os får du et spændende og udfordrende job i en organisation med en flad ledelsesstruktur. Kulturen er kendetegnet ved et åbent og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Du får rigtig gode muligheder for personlig og faglig udvikling i samarbejde med dygtige kolleger. Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange aktive personaleklubber inden for sport, kunst, vin mv. samt en god kantineordning.

Læs mere på kampagnesiden

Vil du vide mere?

Så kontakt afdelingsleder Tine Sværdborg (3078 7524) vedrørende job i Allerød og Holbæk, afdelingsleder Lonnie Frøjk (6011 4268) eller afdelingsleder Morten Westergaard (3078 3531) vedrørende job i Aarhus, Odense eller Aalborg.

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende med henblik på ansættelse snarest.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.