Specialist i hydrologi

Vil du være med til at udvikle fremtidens løsninger inden for vandløb og klimatilpasning? Så har vi en god karrieremulighed til dig i NIRAS.

Brænder du for at arbejde med Danmarks dejlige vandløb og for at løse nogle af vores store natur- og klimatilpasningsproblematikker?

Så har vi en spændende jobmulighed til dig. Vi søger specialister til vores to velfungerende overflade- og grundvandsafdelinger, hvor du bliver en vigtig brik i et stærkt fagligt hold. Vi arbejder med alle størrelser projekter fra små vandplansprojekter til modellering af strømningsforhold i større å systemer – som Tude Å eller Fovrfeld Å – og flom-analyser i forbindelse med store infrastrukturprojekter i Norge og Sverige.

Projekter som vores hydrologer arbejder med lige nu er:

 • Detailprojektering ved omlægning af Langvad å
 • Helhedsplan Gulborgsund Kommune
 • Genåbning af Fæstningskanalen for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Projektet skal separere overfladevand og sikre klimatilpasning i Lyngby centrum ved at anvende den historiske Fæstningskanal til magasinering og rensning. NIRAS er totalrådgiver på projektet
 • Genetablering af Søborg Sø
 • Beregning af bassinkapacitet i Fovrfeld ådal

Jobbet

Uanset hvor du bor, har vi jobbet til dig. Vores forretningsenheder, der arbejder med vand og forsyning, dækker nemlig hele landet. Derfor kan du blive en del af dedikerede faglige fællesskaber på vores kontorer i både Allerød, Holbæk, Odense, Aarhus og Aalborg. Du bliver en del af det faglige hydraulik-netværk, hvor man deler viden med kolleger fra vores afløbs- og kystafdelinger.

Det er vores ambition at blive de dygtigste rådgivere inden for håndtering af vand på tværs af hele vandkredsløbet, og derfor skal du brænde for at arbejde på tværs.

Dine primære opgaver vil omfatte:

 • Modellering i DHI’s Mike programpakke – MIKE 11, Mike Flood samt analyser i  VASP samt SCALGO
 • Databehandling af større datamængder og evt. programmering
 • Opbygning og vedligeholdelse af kunderelationer
 • Løsning af konkrete overfladevands og klimaprojekter i tæt samarbejde med projektorganisationer på tværs af NIRAS

LÆS MERE OM KLIMATILPASNING I NIRAS

Profil

Vi forventer, at du:

 • Er ingeniør eller en tilsvarende uddannelse
 • Har minimum 5 års erfaring med hydrologisk/hydraulisk modellering inden for vandløbs- overfladevandsområdet
 • Har stor erfaring med MIKE 11, VASP og SCALGO og evt. erfaring med Mike Flood
 • Har gode samarbejdsevner

Hvis du også har erfaring med grundvandsmodellering med Feeflow, MikeShe, Modflow eller HEC-RAS og kan arbejde med databaser og evt. programmering er det en fordel.

LÆS MERE OM NIRAS' VANDLØBSTEAM

Kom med på ’mission bæredygtighed’

NIRAS’ mission er at sikre bæredygtig udvikling – både for vores kunder og for samfundet generelt. Vi leverer 'next generation consultancy'. Det betyder, at vi er frontløbere inden for bæredygtige løsninger. Lige nu ligger der mange spændende projekter i vores pipeline. Vil du med på missionen, og vil du være en del af next generation consultancy? Kom til NIRAS og hjælp med at sikre en bæredygtig fremtid.

Hos os får du et spændende og udfordrende job i en organisation med en flad ledelsesstruktur. Kulturen er kendetegnet ved et åbent og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Du får rigtig gode muligheder for personlig og faglig udvikling i samarbejde med dygtige kolleger. Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange aktive personaleklubber inden for sport, kunst, vin mv. samt en god kantineordning.

Læs mere på kampagnesiden

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at ringe til afdelingsledere Tine Sværdborg (tlf.: 3078 7524) vedrørende job i Allerød, Holbæk eller Odense eller Morten Westergaard vedrørende job i Aarhus eller Aalborg (tlf.: 3078 7531) og spørge ind til stillingen og forventningerne.

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende med henblik på ansættelse snarest.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.