Markedschef for afløbsteknik og klimatilpasning

Er du en markedsorienteret og proaktiv leder med baggrund inden for afløbsteknik, klimatilpasning og spildevandsplanlægning? Så har vi jobbet til dig.

I NIRAS søger vi lige nu en markedschef til vores velfungerende afløbs- og klimaafdeling, hvor du bliver en vigtig brik på et godt hold af andre chefer, projektledere, projektingeniører og dygtige specialister.

Vi arbejder med alle forhold inden for afløbsteknik, spildevandsplanlægning og klimatilpasning. Vores opgaver spænder bredt fra strategisk planlægning af klima- og spildevandsforhold, dimensionering af store ledningsanlæg, herunder skybrudstunneler og bygværker, til den mere detaljerede hydraulik omkring LAR-anlæg og rekreative arealer og byrum.

Hos os er faglighed, tillid og troværdighed i centrum. Det indebærer at have den faglige ballast til at kunne udfordre vores kunder på ”plejer” – men også på at kunne køre vores kunders projekter sikkert i mål. Lige fra det første møde med kunden til overlevering af det færdige projekt.

Afdelingen

Vores afløbs- og klimaafdeling indgår i forretningsenheden ’Vand & Forsyning’, som har ansvar for NIRAS’ rådgivning inden for hele vand-, energi- og affaldskredsløbet. Vi har ambitioner om at være de dygtigste rådgivere på området, og derfor skal du brænde for at arbejde på tværs.

Afdelingen er fordelt med dedikerede kolleger på kontorer i Nykøbing F, Holbæk og Allerød. Vi arbejder sømløst sammen med vores søster-afdelinger i Jylland og de øvrige afdelinger i forretningsenheden.

Vi har det faglige ansvar for NIRAS’ ydelser inden for afløbssystemer, pumpestationer, afvanding, klimatilpasning og spildevandsplanlægning. Kunderne er forsyningsselskaber, kommuner, industri og stat – både i ind- og udland.

Jobbet

Du får ansvaret for den daglige ledelse af afdelingen sammen med vores afdelingsleder og vores ekspertisechef, og du vil indgå i det samlede ledelsesteam for vores forretningsenhed med reference til forretningschef, Jens Brandt Bering.

Dine primære opgaver vil omfatte:

 • Indgå som en del af et aktivt ledelsesteam, hvor vi har hvert vores ansvar og fokus, men samme mål
 • Gennemføre markedsindsats i overensstemmelse med strategier, mål og handlinger i den forretningsplan, som du selv kan sætte dit aftryk på
 • Sikre aktiv branding, synlighed og profilering i markedet i form af indlæg på konferencer, initiativ til og deltagelse i kundearrangementer, artikler til fagblade mv.
 • Etablering af relationer til nye potentielle kunder og samarbejdspartner
 • Identificere, udarbejde business cases for og prioritering af nye markedsmuligheder
 • Ledelse af opsøgende salg til nye og eksisterende kunder
 • Sikre udvikling og fastholdelse af relationer til eksisterende kunder og samarbejdspartnere
 • Lede og deltage i gennemførelsen af tilbudsprocesser samt aktiv tilbudsskrivning

Profil

Vi forventer, at du:

 • Er ingeniør eller har en tilsvarende videregående akademisk uddannelse
 • Har speciale inden for spildevandsplanlægning
 • Har gode kommunikative evner
 • Har et godt netværk i forsyningsbranchen og er interesseret i at udbygge det
 • Har erfaring med salgs-, tilbuds- og markedsaktiviteter i rådgivningsbranchen
 • Har stor erfaring med klima- og spildevandsplanlægning på overordnet niveau
 • Har kendskab til rammebetingelser og den lovgivning, som regulerer den danske spildevandssektor
 • Har en særlig interesse i at inddrage FN’s verdensmål i projekter med kunderne

Kom med på ’mission bæredygtighed’

NIRAS’ mission er at sikre bæredygtig udvikling – både for vores kunder og for samfundet generelt. Vi leverer 'next generation consultancy'. Det betyder, at vi er frontløbere inden for bæredygtige løsninger. Lige nu ligger der mange spændende projekter i vores pipeline. Vil du med på missionen, og vil du være en del af next generation consultancy? Kom til NIRAS og hjælp med at sikre en bæredygtig fremtid.

Hos os får du et spændende og udfordrende job i en organisation med en flad ledelsesstruktur. Kulturen er kendetegnet ved et åbent og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Du får rigtig gode muligheder for personlig og faglig udvikling i samarbejde med dygtige kolleger. Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange aktive personaleklubber inden for sport, kunst, vin mv. samt en god kantineordning.

Læs mere på kampagnesiden

Vil du vide mere? 

Så kontakt forretningschef Jens Brandt Bering (2141 8303) eller afdelingsleder Susanne Lyngberg Nilsson (2332 5495).

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi gennemfører ansættelsessamtaler løbende med henblik på ansættelse snarest.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.