Erfaren afløbsingeniør med speciale i spildevandsplanlægning

Vil du tage ansvar for håndtering af regnvand, grænseflader, kunder, interessenter og i øvrigt være med til at sætte dagsorden inden for den afløbshydrauliske faglighed i NIRAS? Så har vi jobbet til dig.

Kan du udvikle fremtidens løsninger inden for afløb og klimatilpasning? Og brænder du for at gøre en forskel i arbejdet med de udfordringer og muligheder, som håndtering af vand medfører for vores samfund? Vi har spændende udviklingsprojekter og deltager i partnerskaber, som du vil blive en del af. Et eksempel er projektet DRAINman, som er et partnerskabsprojekt, der har til formål at få styr på håndtering af uvedkommende vand, dels ved skabe et intelligent system til overvågning, styring og optimal håndtering af vedligehold og investering.

I NIRAS søger vi lige nu specialister til vores velfungerende afløbs- og klimaafdelinger, hvor du bliver en vigtig brik på et godt hold af projektledere, projektingeniører og dygtige specialister. Vi arbejder med alle forhold inden for afløbsteknik og klimatilpasning. Vores opgaver spænder bredt fra strategisk planlægning af klima- og spildevandsforhold, dimensionering af store ledningsanlæg, herunder skybrudstunneler og bygværker til den mere detaljerede hydraulik omkring LAR anlæg og rekreative arealer.

Hos os er fagligheden i centrum. Det indebærer at have den faglige ballast til at kunne udfordre vores kunder på ”plejer” – men også på at kunne køre planlægningsprocesser sikkert i mål. Det vil sige fra første møde med kunden til overlevering af det færdige projekt.

Jobbet

Uanset hvor du bor, har vi jobbet til dig. Vores forretningsenheder, der arbejder med vand og forsyning, dækker nemlig hele landet. Derfor kan du blive en del af dedikerede faglige fællesskaber på vores kontorer i både Allerød, Holbæk, Aarhus og Aalborg.

Det er vores ambition at blive de dygtigste rådgivere inden for håndtering af vand på tværs af hele vandkredsløbet, og derfor skal du brænde for at arbejde på tværs.

Dine primære opgaver vil omfatte:

 • At udarbejde fornyelsesplaner for ledninger samt spildevand- og klimatilpasningsplaner
 • At udvikle regnvandshåndteringsplaner for både klima og servicevand til brug i den tidlige planlægningsfase – både ved byggemodning og lokalplaner
 • At udvikle klimaprojekter udpeget i klimatilpasningsplanerne
 • At varetage myndighedsarbejde, udledningstilladelser og tilslutningstilladelser
 • At opbygge og vedligeholde kunderelationer – både hos kommuner, forsyninger og private udviklere
 • At oplære yngre kolleger på projekter
 • At styrke interne projekt- og leveranceprocesser

Profil

Vi forventer, at du:

 • Er ingeniør eller har en tilsvarende videregående akademisk uddannelse
 • Har stor erfaring med klima- og spildevandsplanlægning både på overordnet niveau og i detailplanlægning (min. 5 års erfaring)
 • Har erfaring i at indhente, sammenstille, analysere og formidle data fra forsyninger, kommuner og øvrige dataholder
 • Har kendskab til rammebetingelser og den lovgivning, som regulerer den danske spildevandssektor
 • Har god hydraulisk viden og er opdateret på det sidste nye inden for fagområdet – herunder implementering af skrift 31
 • Har kendskab til anvendelsesmuligheder inden for dataforædling ved hjælp machine learning
 • Har en særlig interesse i at inddrage FN’s verdensmål i dine projekter med kunderne

Kom med på ’mission bæredygtighed’

NIRAS’ mission er at sikre bæredygtig udvikling – både for vores kunder og for samfundet generelt. Vi leverer 'next generation consultancy'. Det betyder, at vi er frontløbere inden for bæredygtige løsninger. Lige nu ligger der mange spændende projekter i vores pipeline. Vil du med på missionen, og vil du være en del af next generation consultancy? Kom til NIRAS og hjælp med at sikre en bæredygtig fremtid.
Hos os får du et spændende og udfordrende job i en organisation med en flad ledelsesstruktur. Kulturen er kendetegnet ved et åbent og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Du får rigtig gode muligheder for personlig og faglig udvikling i samarbejde med dygtige kollegaer. Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange aktive personaleklubber inden for sport, kunst, vin mv. samt en god kantineordning.

Læs mere på kampagnesiden

Vil du vide mere?

Så kontakt gerne afdelingsleder Susanne Lyngberg Nilsson (2332 5495) vedrørende job i Allerød og Holbæk, afdelingsleder Dorthe Pinholt (6011 4282) vedrørende job i Aarhus eller markedschef Sara Bugge Ploug (6039 4184) vedrørende job i Aalborg.

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi gennemfører ansættelsessamtaler løbende med henblik på ansættelse snarest.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.