Scrum Master til kortløsning i Aarhus

Kan du omsætte mål til gode resultater igennem styring af udviklingsprocessen?

Til afdelingen “KortInfo Software & Support” på vores kontor i Aarhus søger NIRAS en ny kollega, der kan og vil facilitere vores udviklingsproces, der kører efter Scrum principper. Afdelingen har 9 medarbejdere, der beskæftiger sig med udvikling, drift og projektledelse af kortløsningen “KortInfo”. De fleste funktioner understøttes fra vores Aarhus kontor, men der er også enkelte medarbejdere tilknyttet fra andre NIRAS-kontorer.

Cirka 1/3 af landets kommuner, samt en række private virksomheder, benytter KortInfo-kortløsningen som geo-dataplatform og webværktøj til konfiguration, visualisering, analyse og sagsbehandling. Afdelingen har ansvaret for alle opgaver forbundet med vedligehold, drift- & hosting, udvikling, test, projektledelse og support af KortInfo, samt de dertilhørende IT-services og integrationer.

“KortInfo Software & Support” afdelingen indgår i forretningsenheden “Data, Analyse & Planlægning”, der med ca. 100 ansatte, favner projekter helt fra den overordnede strategiske og fysiske planlægning til landskabs- og byrumsdesign, og i alle faser arbejder med avanceret datahåndtering/-analyse og visualiseringer.

Brænder du for at sprints opfylder de mål, der er stillet?

Med reference til afdelingslederen vil du som Scrum Master have det direkte ansvar for at planlægge og sikre klarhed over sprint-opgaver, planlægning af sprints, møder og demo´er. Du skal indgå i tæt samarbejde med Product Owner og udviklingsteamet omkring hele udviklingsprocessen for KortInfo.

Du skal kunne forstå målene med de enkelte produktudviklingstiltag, kunne omsætte og nedbryde disse i user stories, der forklarer, hvad brugerne vil have og hvorfor, så der er klarhed over opgaverne. Behovene skal du bruge til at planlægge og facilitere de daglige Scrum-møder, sprints og releases. Du står for planlægningen og opfølgningen af de enkelte sprints med håndtering af sprint backlog og indgår også i den langsigtede planlægning sammen med Product Owner.

Du vil desuden få ansvar for styring af- og løbende opfølgning af produktets projektøkonomi i samarbejde med Product Owner.

Din primære opgave bliver at tilføre en god og effektiv struktur og styring af sprints og releases.

Er du klar til udfordringen?

Til KortInfo følger der en stor, men også kompleks interessentgruppe med både eksterne og interne aktører. Stillingen giver derfor rig mulighed for, at du kan sætte dit præg på en spændende udviklingsproces med kompetente og erfarne kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

Udover ansvaret for udviklingsprocessen på KortInfo, kan der også blive tale om at udvide ansvarsområdet til at omfatte andre IT-produkter, der indgår i NIRAS produktportefølje. Dette vil bl.a. også indebære ansvar i strategiske tiltag som f.eks. implementering og styring af planlægnings- og releaseprocesser på tværs af IT-produkter i NIRAS.

I NIRAS er fagligheden i højsædet, både hvad angår IT og fagdomænerne, så du kan forvente at lære noget nyt hver dag.

Om dig

Du har en Scrum Master certificering og mindst 3 års praktisk erfaring med udøvelse af sprint planning for en tilsvarende virksomhed/organisation. Særlig erfaring med økonomistyring, projektstyringsværktøjet Jira, ITIL-principper og/eller IT-projektledelse vil blive vægtet højt, ligesom erfaring med GIS, geodata, geodata-services også vil blive vægtet positivt, men det er ikke et decideret krav.

Om du kommer fra anden privat virksomhed eller offentlig/halvoffentlig instans har ingen betydning.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Personligt er du professionel og ambitiøs. Du bruger din gennemslagskraft, fremmer og understøtter Scrum, så der ikke er tvivl omkring processer og procedurer i udviklingen. Samtidig er du teamorienteret og træder ind og håndterer konflikter og sikrer en rettidig forventningsafstemning i forhold til bl.a. kunder, Product Owner og udviklingsteamet.

Lyder det interessant – så lad os tale om mulighederne

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe for at få en snak med afdelingsleder Thomas Trier Rokkjær på tlf. +45 3095 0774. Søg jobbet online på niras.dk senest den 11. august 2019 og vedhæft din ansøgning og CV.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.200 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 20 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien.