At arbejde i NIRAS

Two men and one woman working around a table

Vi lytter, vi lærer, vi leverer - i et miljø, hvor du som medarbejder kan udvikle dig og udfolde dit fulde potentiale, og hvor udfordrende opgaver, godt samarbejde og arbejdsglæde prioriteres højt.

I NIRAS vil du møde kolleger, der er drevet af et formål og med en ambition om at lære fra spændende projekter og hinandens høje faglighed. Vores værdier – vi lytter, vi lærer, vi leverer – er udgangspunktet for, hvordan vi tænker og arbejder, og afgørende for, at vi skaber høj kvalitet på tværs af faglige discipliner.

Vi er kendt for at løse projekter på tværs af fag, hvor vi skaber synergi og anvender vores kompetencer på bedste vis i projektet og i det gode samarbejde med kunden. Det giver en spændende og udfordrende hverdag, hvor du hurtigt vil få opbygget et stort internt netværk og blive involveret i tværgående projekter.

I vores måde at arbejde på skaber vi grobund for karriereudvikling, innovation og en høj kvalitet i alle vores ekspertiser. Det gør vi gennem god ledelse og gennem udvikling af vores ekspertiser i specialistnetværk og partnerskaber, hvor vi deler viden og får ny indsigt.

Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor du som medarbejder vil udvikle dig og udfolde dit fulde potentiale, og hvor udfordrende opgaver, godt samarbejde og arbejdsglæde er til stede i hverdagen for os alle.

Engagement og arbejdsglæde

Du vil møde en velfungerende og inspirerende hverdag med et stort engagement og arbejdsglæde. Det hænger uden tvivl også sammen med, at vi har et aktivt socialt liv, hvor det sprudler af foreninger og initiativer, der giver os et sammenhold og fællesskab på tværs af afdelinger, fagligheder og geografi.

Vi tager jævnligt temperaturen på medarbejdernes engagement og omkring 90% af medarbejderne svarer, at de

  • har spændende og meningsfulde opgaver
  • har kompetente kolleger
  • er stolte over at arbejde i NIRAS
  • er glade for at gå på arbejde